דילוג לתוכן העיקרי

עניית אמן על ברכה לא ברורה

שלום וברכה
אדם שמע את חברו\ש"צ אומר ברכה מרחוק, ולקראת הסוף, חברו אמר את המילים בצורה לא ברורה, אך הוא ראה שמי שקרוב לחבר עונה אמן.
האם במקרה כזה חיב לענות אמן או שאסור לענות אמן?

הרמב"ם כתב שמי ששמע את חברו מברך חיב לענות אמן, אך כאן לא שמעתי מהם המילים בדיוק שאמר החבר, אך אני יודע שהוא בעיקרון אומר ברכה...
תודה רבה

דין הטועה בהזכרת גבורות גשמים

בשיעור המשודר היום כת"ר התייחס לדין הטועה והמסתפק אם הזכיר מוריד הגשם, ואת הירושלמי שכל שלושים יום חוזר ולאחר שלושים אינו חוזר.
אך לא התייחס כת"ר לדין שאם הזכיר מוריד הטל אינו צריך לחזור אף אם לא הזכיר מוריד הגשם בימות הגשמים.
ואם כן אין צורך בחזרה שלושים יום או שלושים פעם כיוון שממה נפשך, אף אם הלך אחר הרגל לשונו הרי נהג לומר מוריד הטל ויצא ידי חובתו.

ברכת הגומל בזום

אתמול פורסם פסק זה בערוץ 7 "מי שחייב בברכת הגומל אבל אינו יכול לקבץ במניין יכול לברך את הברכה בוועידת וידיאו כגון זום", נכתב בשו"ת 'במראה הבזק'. הסיבה היא כי "דין עשרה בברכת הגומל הוא לא כדין דבר שבקדושה שצריכים העשרה להיות בבית אחד, אלא מדין פרסום הנס, ולכן די שכולם רואים את המברך גם בווידיאו"."

ושאלתי היא האם ניתן באמת להתיר זאת?

 

Subscribe to ברכות למיניהן