דילוג לתוכן העיקרי

אסוף החגבים: בדיקת כשרותם

שלום רב לרב
לא מצאתי בספרו של הרב קאפח זצל בספרו הליכות תימן וגם אינני זוכר ששמעתי בבית הורי כי יהודי תימן בדקו כשרות החגבים בטרם אכלום.
התיאור ששמעתי ושקראת מספר על איסוף החגבים בשעות הלילה לתוך שקים וצלייתם לאחר שפיכת לתנור בלא שהוזכר שבדקו כשרותם

הייתכן?

בברכה ובתודה

נדרים

1) רבנו כתב שיכול אדם לנדור שכל נדר שינדור ב10 שנים הקרובות יהיה בטל, בתנאי שלא זכר את התנאי הזה.
האם כדאי לעשות תנאי כזה?(מה שנקרא כל נדרי)
2)מה החשיבות של התחייבות? האם נחשבת כנדר או לא?
כמו מה שאמרו שאשכים ואשנה מחר, שצריך לקיים. האם זה מצד נדר, ואם לא אז מצד מה צריך לקיים?

מבטא האותיות -האות גימל

שלום
1.ראיתי בעלון 'בית נאמן' גליון 149 פרשת תצוה
התשע"ט שהביא שלפי הרב סעדיה גאון (בביאורו לספר
יצירה פ"ב מ"ב ) כותב שיש כמה אותיות שנמצאים
בערבית ואין לנו אותם בעברית וביניהם האות ג'ים
וזה לא כמו מסורת רוב יהודי תימן ?

לשון הרע על קבוצה כללית מדיי

לכבוד הרב,
האם קיים איסור לשון הרע בדיבור על מין מסויים, כגון נשים או גברים, מבלי לדבר על אדם ספיציפי או קבוצה ספיציפי? נניח להגיד שנשים הם x (דבר גנאי) או להגיד שכל הגברים הם ––" (דבר גנאי) לא מצאתי מקור הלכתי לשאלה זאת

העברת שיער בית השחי

כתוב ברמב"ם בהל' עבודת כוכבים פי"ב "העברת השיער משאר הגוף כגון בית השחי ובית הערוה אינו אסור מן התורה אלא מדברי סופרים והמעבירו מכין אותו מכת מרדות, במה דברים אמורים במקום שאין מעבירין אותו אלא נשים כדי שלא יתקן עצמו תיקון נשים. אבל במקום שמעבירין השיער הנשים ואנשים אם העביר אין מכין אותו. ומותר להעביר שיער שאר איברים במספריים בכל מקום".
א. האם אסור להעביר רק בתער בית השחי ובית הערווה או גם במספרים כעין תער אסור?
ב. האם כאשר מנהג המקום להעביר שער בית השחי זה מותר או שזה אסור רק שאין מכים אותו מכת מרדות לפי הרמב"ם?

קבלה שאינה נדר

לכבוד הרב שלום קיבלתי ירושה וקיבלתי בלבי ומחשבתי לעשר אותה בלי נדר. לאחר שתרמתי כרבע מהמעשר אשתי הפסיקה לעבוד עקב מחלה והמצב הכלכלי שלי התדרדר. הוצאות הבית גדלו - אני מפרנס יחיד עם חמישה ילדים. (עם משכנתה גבוהה ומינוס בחשבון) אמנם כשבני משפחתי שאלו אותי למה אני תורם (מאחר שמצבי הכלכלי לא כל כך טוב) אמרתי להם שזה נדר כדי שיקבלו את זה בהבנה. האם אני חייב לעמוד בקבלתי הראשונית או שאין חשש מנדר ואני פטור.
תודה מראש

נדר?

שלום, שאלתי אותך שאלה אך לא הבנתי לגמרי את התשובה. השאלה הייתה - אני לא זוכר אם אמרתי עם הפה או לא - שלא אפגש עם חברים עד שתיגמר תקופת המבחנים. רב אחר ענה לי שזה לא נחשב נדר. אתה ענית לי שאם אמרתי בפה זה כן נדר ואם לא בפה אז לא. אז מכיוון שאני לא זוכר אם אמרתי עם הפה או לא - האם אפשר להתעלם מזה? וזה לא ייחשב כנדר?
תודה.

מחשבות טורדניות.

שלום, יש לי שתי שאלות: לאחרונה אמרתי לעצמי שעד שלא שאסיים את המבחנים לא אפגש עם חברים. אני לא זוכר אם אמרתי את זה בלב או עם הפה - האם זה נחשב נדר? בנוסף, יש לי מחשבות טורדניות, משמע מחשבות שקופצות לראש בלא רצוני.
רציתי לדעת האם אני יכול להיות רגוע לגבי נדרים במידה והמחשבה היא בתוך הגוף (כלומר לא נעשה שימוש בפה או בקול)?
תודה רבה.

Subscribe to נדר ונוהג