דילוג לתוכן העיקרי

היחס לגר ולגוי

1 אם נפגש עם גוי ביום אידו. האם לברך ברכת חג שמח?

מדוע אנו מחויבים לשמור על הגר כמו את היתום והאלמנה ?

3 לגבי דין אמירה לגוי בשבת:

האם הבנתי נכון מהשיעור של כבוד הרב בנושא, כי לגבי מלאכות מדאורייתא אין לומר לגוי בשום פנים וכן אין לרמוז גם כשיש צורך גדול ולצורך מצווה?

ומלאכות מדרבנן, כשיש צורך גדול כגון שבת חתן וכו' או לצורך מצווה כגון עונג שבת אפילו לאדם יחיד או זוג, ניתן לומר לגוי או לרמוז?

Subscribe to היחס לגוי