לימוד תורה

שלום כבוד הרב,

אדם שאינו מוסמך לרבנות אך יודע ללמוד, למד סוגיה והגיע למסקנה שהיא דעת מיעוט בעולם ההלכה ו/או שונה מהמקובל בסביבתו ואצל רבו. עם זאת, יש מורי הוראה מובהקים שהגיעו למסקנתו ופוסקים כך הלכה למעשה. ואותו לומד שמע דברי המתירים ודברי האוסרים, ולא השתכנע מנימוקיהם של בני הפלוגתא. לצורך הדיון, נניח שמדובר במשהו אישי, כך שאין כאן עניין של שינוי מהציבור. האם עליו:
1. לנהוג כמסקנתו?
2. לבטל דעתו מפני הדעה המקובלת, או מפני דעת רבו?
3. לנהוג לפי דיני ספקות?
4. להחמיר כדעתו, אך לא להקל (מה שלא תמיד אפשרי, שכן לא תמיד מדובר בחומרא מול קולא)?

שו"ת |

האם יהיה מותר לציבור לקרוא מקרא בלילה כשאין להם אפשרות לקרוא ביום?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב
במקרה וישנו שיעור הלכה, ואין מספיק ספרים לכל הלומדים, או שישנו ספר הלכה אחד (שנקנה בכסף, מהדורה מסוימת של מחבר פלוני), האם מותר לצלם דפים מתוך הספר כדי לחלק בשיעור עצמו כדי שיוכלו כולם לקרוא?
1. מדובר על כך, שהדפים עצמם נשארים בבית המדרש ואינם נלקחים
2. אם כן, האם מותר לעשות כך על בסיס קבוע עד שיהיה מספיק תקציב לקניית ספרים לכולם

תודה רבה

שו"ת |

לכבוד הרב הרמב"ם בהלכות דעות פרק א פוסק: יא ומצווין אנו ללכת בדרכים אלו הבינוניים, והם הדרכים הטובים והישרים, שנאמר "והלכת, בדרכיו" (דברים כח, ט). (ו) כך לימדו בפירוש מצוה זו: מה הוא נקרא חנון, אף אתה היה חנון מה הוא נקרא רחום, אף אתה היה רחום מה הוא נקרא קדוש, אף אתה היה קדוש. ועל דרך זו קראו הנביאים לאל בכל אותן הכינויין, ארך אפיים ורב חסד צדיק וישר תמים גיבור וחזק וכיוצא בהן–להודיע שאלו דרכים טובים וישרים הם, וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהידמות כפי כוחו. משמע שהרמב"ם מגדיר את התמימות כמידה טובה שבה יש ללכת. השאלה שלי היא - מהי תמימות על פי תורה?

שו"ת |

לק"י

שלום לכבוד הרב.

בקשתי מן הרב היא כי יורה לנו דרך בלימוד התורה ליחיד.

אני מודע לכך שהשאלה מורכבת כיוון שכל לומד נמצא במקום אחר בלימודו ועל כן קשה להורות הוראה כללית.

אך בכל אופן לענ"ד ניתן במידה מה.
בכדי להסביר את שאלתי אשתדל לפרטה כפי כוחי.

א. בלימוד המקרא, מה הוא סדר המפרשים שלדעת רבנו יש עלינו ללמוד?
איזו נתח מן הלימוד עלינו להקדיש לכך?
(אם אפשר להתייחס לאדם שיכול ללמוד כ-3 ביום).

שו"ת |

האם מי שרוצה ללכת בדרכו של הרב קאפח, ולפסוק כרמב"ם, צריך ללמוד בישיבה הגבוהה גם את שאר הראשונים? האם אפשר ללמוד רק את פירוש הרב קאפח לרמב"ם בשביל להבין את הרמב"ם? האם די בכך בשביל לגדול בתורה ולהיות תלמיד חכם? או שמא צריך להפגש וללמוד גם את שאר הראשונים ואת השו"ע ונושאי כליו, אע"פ שאין דרכי לפסוק כמותם? ומה הדרך בלימוד האמונה? האם ללמוד רק ראשונים? האם ללמוד אותם לבד בלי הדרכה זה בסדר, או אפשרות להבנה לא נכונה וחסרה? ואיך גדלו בתימן להיות ת"ח?

שו"ת |

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, לצערי הרב מקום מגוריי רחוק ממושב מארי ואינני יכול להשתתף בשיעוריו. הייתה הזדמנות חד שנתית לשמוע לדברי מארי בתכס לזכר מארי יוסף זצ"ל, אבל כבר לא אוכל לזכות גם בזכות הזו מכיוון שכבר השנה הוחלט לארגן את התכס באוניברסיטת בר אילן ואין ביכולתי להגיע אליה. לכן התחלתי לשמוע את שיעורי מארי באתר נצח ישראל וגם שמעתי תשובות הקלטות והופתעתי לשמוע שמארי לא אומר את תפילת בית המדרש בסיום דבריו אלא נוהג כמו תלמידי חכמים אחרים "רבי חנניה בן עקשיא אומר..." מדוע מארי לא אומר את "תפילת בית המדרש" שרבינו פוסק לאמרה? בברכת התורה, אליעזר

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪