דילוג לתוכן העיקרי

חברותא בשמו"ת בשיחת פלאפון

שלום עליך מארי.
האם במנהגנו בלימוד בצוותא של 2 מקרא ואחד תרגום אנו סומכים על הכלל של שומע כעונה כדי שיחשב לו שאמר גם את הפסוקים והתרגומים שחברו אמר,
ואז אולי אינו יכול ללמוד כך בשיחה פלאפונית כי אינו שומע את חברו ממש, אלא רק גלי הקול מהמחכים את קולו?
או שמא לא שייך שומע כעונה לעניין מנהגנו בצורת לימוד בצוותא בשניים מקרא ואחד תרגום, ואז אולי יכול ללמוד כך בשיחת פלאפון?
תודה.

לימוד זכות

שלום וברכה,
הרמב"ם כתב בהל' דעות ה,ז, שת"ח "דן את כל האדם לכף זכות".אבל בפה''מ פ''א כותב כל מיני חילוקים בלימוד זכות, שצדיק תמיד צריך לדון, ורשע תמיד לכף חובה, ובינוני ממידת חסידות.
ושאלתי, אם משנה תורה אמור לכלול את כל התורה, אז כאשר אני לומד אותו, מאיפה אני אמור לדעת את כל החילוקים הללו? אלו חילוקים מאוד חשובים להלכה. אבל במשנ''ת בפשטות כתב הרמב"ם לדון את 'כל' האדם לכף זכות...
ברוך תהיה תודה רבה

לימוד דיני אבלות

לכבוד מו"ר הרה"ג הרב רצון ערוסי שליט"א.
שלום וברכה.

הנני מרגיש שלימוד הלכות זהו לימוד נצרך וחיוני לכל עמ"י, על מנת לדעת איך לשמור לעשות ולקיים.
רציתי לשאול את הרב האם לימוד דיני אבלות (מתוך רצון להקיף נושאים רבים וחשובים בהלכה) הוא מקובל וראוי? ב"ה אני בשנותיי העשרים לחיי, ואיני נצרך לכך, יהי רצון שלא אצטרך.

תודה מראש!

Subscribe to לימוד תורה