מצוות התלויות בארץ

105 ערכים
18/12/05 י"ז כסלו התשס"ו
26/11/05 כ"ד חשון התשס"ו
21/11/05 י"ט חשון התשס"ו
07/10/05 ד' תשרי התשס"ו
20/09/05 ט"ז אלול התשס"ה
18/09/05 י"ג אלול התשס"ה
27/06/05 כ' סיון התשס"ה
x

Audio Playlist