דילוג לתוכן העיקרי

שאיפה לבניין ביהמ"ק

לרב שלום,

בנוגע לאבלות על חורבן הבית,
למה בדיוק אנחנו שואפים? על מה האבל הגדול?
התשובה הפשוטה היא בניין הבית, ויש שידייקו ויאמרו בניין חברת צדק ומשפט שתקים מקדש שיעמוד ולא יחרב וכו'. וכמובן אלו יעדים שטחיים, התלויים בתנועות עומק מהותיות יותר וכו'.

אמנם, בכל זאת קשה לי עם יעד לאומי כ"כ ברור ומוגדר. אני מייחל שנגיע ליעד זה בקרוב, וגם משער שכך יהיה. אבל- אז מה נעשה?

ברכת שלא עשני אישה

שלום עליך מו"ר, רק אומר בראשית דברי שאין בכוונתי לזלזל בכבודם של חכמים ראשונים ח"ו, כי אם לחתור אל חקר האמת ובסופו של דבר תורה היא וללמוד אני צריך. בכל יום מברכים הגברים ברכת שלא עשני אישה ויש נשים שנהגו לברך שלא עשני כרצונו. אי אפשר להתחמק מהתמיהה האינסטינקטיבית העולה בברכה זו. יש שניסו להראות את הקשר והממוצע בפילפולים אינסופיים בין הברכות הללו אך ההרגשה היא שהם הולכים סחור סחור סביב הבעיה ומסיתים את הדיון העיקרי בשאלה.

טומאה וטהרה

שלום הרב, נפלה מחלוקת בבית המדרש: מבחינה השקפתית האם טומאה וטהרה הם מציאות ממשית רק שאין ביכולתנו לראות את הטומאה או הטהרה, או שזה תפיסה רעיונית כלומר אנו קוראים (על פי דיני התורה כמובן) לאדם שנטמא טמא או טהור מפני שמבחינה רעיונות פעולות אלה הם פעולות טמאות (לא ראויות לאדם הנעלה) או טהורות אך במציאות לא השתנה כלום. נ.
ב. יש טוענים שהצד השני הם אפילו דברי כפירה (ואם כן העמידנו על האמת).
תודה רבה.

ברכת "שֶׁעָשָׂה נִסִּים לַאֲבוֹתֵינוּ בַּמָּקוֹם הַזֶּה"

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, האם על מי שמבקר ביישוב נווה צוף לברך את הברכה הנדונה? מה הגדרת נס? בברכת התורה, אליעזר

מחלוקות - סנהדרין

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, אני, ב"ה, זוכה להיות אחד מתלמדי מארי יסוף וגם שלך ואני קורא בתשובות של כבודו הרבה פעמים דברי צער - וגם שומע זאת בשיעוריו - על כך שאין סנהדרין. לפני כמה שנים ניסו מספר חכמים להקים סנהדרין ואז פניתי למארי בשאלה על אי הצטרפותו אליו ומארי השיב לי שהתהלך לא נעשה כפי שהיה צריך להעשות. יש לי חבר שפנה לרב זייני שליט"א מחיפה וקיבל תשובה דומה.

ביאת המשיח כעיקר

לכבוד הרב,
ידוע שהרמב"ם מונה את ביאת המשיח כאחד מעיקרי האמונה. טרם זכיתי להבין את המקור לכך, ודומני שתמהו על כך רבים.
1. אין נימוק הגיוני שעל פיו ביאת המשיח מהווה עיקר בדת ויסוד שעליו מושתת הבניין כולו, ושבהתמוטט היסוד מתמוטט הבניין, כמו מציאות ה', תורה משמיים וכו'. לכאורה ניתן לקיים דת על כל ציוויה גם בלי אמונה בגואל.

היחס הראוי לגמול

בהקדמה לפירוש המשניות כותב הרמב"ם: "ונאמין בכל מה שנעשה... שהיא מצוה, שעליה נקוה גמול מאת ה' לפי ששמענו לדברי הנביא שמצות עשה לשמוע לדבריו..." ואת דברי אנטגנוס במשנה באבות: "... אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב על מנת שלא לקבל פרס..." הרמב"ם פירש "רצה בזה שיהו עובדים מאהבה"
א. האם החילוק בין המקורות (שבאחד הרמב"ם מעודד ציפייה לגמול ובאחר הוא מסתייג ממנה) זו השאלה האם הגמול הוא בדין/זכות/שכר או שמא בתורת חסד/הטבה/פרס?
ב. אם כן, הרמב"ם היה צריך לפרש באבות "רצה בזה שיהו עובדים בשביל השכר ולא בשביל הפרס"

סימנים

יורנו מורנו ורבנו בדעת רבנו הרמב"ם האם אדם שמעוניין לקנות רכב או דירה או משהו חשוב, ולפתע קורים דברים מסויימים שמונעים את החתימה ואת הרכישה, פתאום המוכר לא יכול, פתאום צריך לבצע שינוי בוזה ועל הצדדים לחשוב שוב, ובכלל החתימה מתעכבת. האם ניתן לראות בכך סימן מאת ה' שלא לבצע את העיסקה? או שאלה דברים שקורים וזהו מנהגו של עולם .

Subscribe to עיקרי האמונה