דילוג לתוכן העיקרי

אמונה בביאת המשיח

שלום לכבוד מארי ערוסי שליט"א, בליל שבועות השתתפתי בלימוד של אחד מרבני היישוב בו אני גר, איש חסד ידועה ביראת השמיים שבו. השיעור עסק במאורע שאירע באיטליה ובה בעל הבית יוסף זי"ע שימש לכלי לבת קול שפקד על המשתתפים לעלות לארץ ישראל מייד. במהלך השיעור הרב אמר שביאת המשיח הוא תהליך ולא מדובר בבן אדם שעלינו לצפות להגעתו כדי שימש למלך מזרע דוד המלך ע"ה, הוא אמר בפירוש שהוא לא מאמין בביאת המשיח אלא בתקופה משיחית שהיא - בעצם - כבר כאן מאז הבית זי"ע. האם עמדתו של אותו רב נחשבת כעבירה? כיצד למשתתפי שיעוריו להתייחס אליו מכאן ואילך? בברכת שבת שלום, אליעזר

1. קורבנות 2. משיח 3. אליהו הנביא

למעכ"ת הר' רצון ערוסי שלום רב!
1. האם יש סימוכין מצד הרמב"ם כי היתר עבודות הקורבנות בביהמ"ק ותכסיסי מלוכה אלו, היא נוכח מציאות העולם דאז, שכן הייתה רווחת בעולם הקרבת קורבנות מצד הגויים בפולחניהם השונים. והיום שרווחת בעולם דעה, וגם הגוי הפשוט מבין שאין בהקטרה וזבח מאומה מצד דרישת האל, אם כך הרי מצינו בהלכות מלכים ומלחמות פרק יא' הלכה א' שכל המשפטים חוזרים כימי קדם. מה יהיה טיבו של ביהמ"ק השלישי?
2. האם האמונה במשיח היא בבחינת בן - אדם תורני העומד בקריטריוני התורה העתיד ליגאלנו? או שמא רעיון האמונה ועיקרה ביהדות היא המשיח שיבוא?

אתחלתא?

האמת שאת השאלה הזו היה צריך לקבל הרב שרלו אך הוא לא פנוי הכיצד אפשר לקרוא למדינה אתחלתא דגאולה בעוד ישנה הלכה מפורשת ברמב"ם הלכות מלכים פ"ד הי"א שהגאולה מתחילה אך ורק כאשר "יעמוד מלך" וכו' ראה שם שמעתי מחברי לישיבה כמה פירכות ע"ז
א. מזה שהרמב"ם ממשיך ו"לא נדע איך יהיה עד שיהיה"
ב. גמ' מפורשת סנהדרין דף צ"ח "כשארץ ישראל מצמיחה פירות אין לך קץ מגולה מזה" אך כאשר שאלתי את חברי (החבדני"ק) שלטענתו המדינה היא לא התחלתא דגאולה הוא אמר לי סברא מתקבלת מאד ולא מצאתי לה מענה

נחלה בארץ ישראל לשבט לוי

שלום לרב מתוך הלכות שמיטה ויובל פרק י"ג "כל שבט לוי, מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען, וכן הן מוזהרין שלא ייטלו חלק בביזה, בשעה שכובשין את הערים–שנאמר "לא יהיה לכוהנים הלויים כל שבט לוי, חלק ונחלה–עם ישראל" (דברים יח, א), "חלק" בביזה ו"נחלה" בארץ– וכן הוא אומר "בארצם לא תנחל, וחלק, לא יהיה לך בתוכם" (במדבר יח, כ), בביזה. ובן לוי או כוהן שנטל חלק בביזה, לוקה– ואם נטל נחלה בארץ, מעבירין אותה ממנו". לפי הלכה זו האם מותר היום לכהן או לוי לקנות בית או מספר בתים בארץ ישראל? אני מתאר לעצמי שהתשובה תהיה חיובית, אך אשמח לקבל הסבר איך זה שהיום כהנים ולויים קונים בתים ונחלות בארץ ישראל.
תודה רבה.

גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה

שלום וברכה לרב רצון שליט"א רבנן גזרו שאין לאכול בשר, לשתות יין, ולשמוע כלי נגינה לאחר חורבן המקדש. לבסוף רבנן התירו לאכול בשר ויין, מהסיבה שאין הציבור יכול לעמוד בגזרה כזאת מגבילה. אך בכל זאת לא התירו לשמוע מוזיקה, כיוון שהציבור יכל לעמוד בגזרה כזאת, כיוון שכלי נגינה לא היו נגישים ונפוצים במידה רבה. אך היום המוזיקה בכל מקום. המוזיקה בנוסף התפתחה בצורה משמעותית ביותר. אם כן זוהי הגבלה ממש חזקה. האם לא התבטלה גזרה זו ממילא, כיוון שהמון העם לא מסוגלים להמנע ממנגינה. יש בטענה הזו ממש? מהי דעת לרב לאור הממצאים? בהערכה רבה.

עולם הנשמות בדעת הרמב"ם

רצינו לברר לגבי שיטת הרמב"ם בעולם הבא, תחיית המתים וכו'... מצאנו כי דעת הרמב"ם שתחיית המתים תהיה לפני עולם הבא, וזה יהיה נס גדול שיקרה פה בעולם. ולאחר מכן כולם ימותו ומי שיזכה יעבור לעולם הבא, לעולם נצחי רוחני שכולו טוב. השאלה שלנו לשיטת הרמב"ם, היכן המתים נמצאים עד תחיית המתים? מה הם עושים? ובעיקר, היכן זה כתוב ברמב"ם? (שמענו כי לאחר המוות בעולם האדם מגיע לעולם הבא, והשלב של תחיית המתים וימות המשיח הם 'מקצה שיפורים' לקראת העולם הבא, אבל לא שמענו שום ביסוס לטענה זו)תודה רבה!!

Subscribe to גאולה ופעמיה