דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לצייר תמונות נוף בהם גם שמש או ירח ? מה לגבי לתלות צילום נוף עם שמש בבית ? מה גם פסיקת הרמב"ם ?

האם מותר לצייר תמונות נוף בהם גם שמש או ירח ? מה לגבי לתלות צילום נוף עם שמש בבית ? מה גם פסיקת הרמב"ם ? לא ראיתי בפוסקים הבדלה בין ציור נוף שהוא הבעת התפעלות מהיצירה האלוהית, שוודאי אין לחשוד בע"ז, לבין ציור השמש או הירח לבדם. מה דין צילום? ומה הרמב"ם שבפירוש המשנה בע"ז פרק ג' כותב שצורת השמש או הלבנה הכוונה לציור האלים או סמלי ע"ז אחרים המתייחסים לגרמי השמיים.

תודה רבה הרב מראש

הלכות דעות

!שלום לכבוד הרב
איך אפשר להסביר בהלכות דעות שמצד אחד בפרק ראשון רבינו כותב שבשביל להרגיל עצמו לדרך האמצעית ישנה ויחור כמה פעמים
ופרק ב רבינו כותב שבשביל להתרגל לדרך האמצעית האדם צריך ללכת למידה הקיצונית הנגדית
?האם זה אותו דבר
!תודה רבה

כמה שעות שינה

בהלכות דעות פרק ד' הלכה ו' רבנו כתב "דיי לו לאדם לישן שלישן, שהוא שמונה שעות" והמשך כתב רבנו "כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורינו, אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו". מאידך בהלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה ט"ו רבנו כתב "ייזהר בכל לילותיו, ולא יאבד אפילו אחת מהן בשינה". איך ניתן ליישב את דברי רבנו? מחד האדם זקוק ל-8 שעות שינה לשם שמירה על בריאותו אך מאידך לא ילמד את רוב תורתו אלא בלילה.

ביטוח חיים

יורנו רבנו,
מה דעת ההלכה בנוגע לעשיית משולש הביטוחים הנפוץ בימינו והוא:
ביטוח חיים - במקרה מוות
ביטוח תאונות
ביטוח מחלות,
האם ראוי לעשות ביטוחים מסוג זה? האם יש איסור? האם זה מבטא חוסר אמונה שתורת ה' ומצוותיו היא היא ביטוח החיים כי היא חייך אורך ימיך והתורה היא הביטוח השמירה מתאונות בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך והתורה היא היא ביטוח מחלות והיה אם שמוע תשמע אל מצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך.
האם ביטוחים אלו והליכה בדרכי ה' הם תרתי דסתרי?

Subscribe to מצוות פרטיות