דילוג לתוכן העיקרי

ההבדל בין סמארטפון לסידור

שלום לרב נשאלתי ע"י משהו מה ההבדל בין סידור או תהילים שאסור להכנס איתם לשירותים לבין סמארטפון שהו קיים סידור תפילה? האם יש הבדל ומדוע? האם זה משנה אם התפילה פתוחה או סגורה בסמארטפון? בנוסף האם יש מקור לכך שהרבה אנשים מקלים להכנס עם סידור בתוך שני כיסויים?
תודה לרב

לשמוע בקול חכמים

שלום לכבוד הרב שליט"א.
מצות עשה לשמוע בקול חכמים שנאמר "ושמרת לעשות ככל אשר יורוך". מצות לא תעשה שלא לסור מדבריהם שנאמר "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך". לדעת הרמב"ם אדם שביטל מצות עשה מדרבנן. לדוגמא:לא שמע מגילה, לא נטל ידיים לסעודה, לא הדליק נר חנוכה... האם הוא ביטל מצות עשה מהתורה - ושמרת, ועבר על לאו מהתורה - לא תסור?
תודה וכל טוב.

או נוטל אחת וצק האם צק מכלי או מיד

יד (יג) הכול כשרים ליתן לידיים, אפילו חירש שוטה וקטן. אם אין שם אחר–מניח הכלי בין ברכיו, וצק על ידיו, או יטה החבית על ידיו, וייטול או נוטל ידו אחת וצק בזו על זו, וחוזר וצק בראשונה על השנייה. והקוף, נוטל לידיים. מה פרוש שלהלכה כשאומר רבינו או נוטל אחת וצק האם צק מכלי או מיד ואם מכלי למה שנה וכתב צק ולא נוטל?

Subscribe to מצוות פרטיות