דילוג לתוכן העיקרי

בישול גוי

שלום לכבוד הרב שליט"א
במאכלות אסורות פרק י"ז סעיף י"ג כותב הרמב"ם לגבי אפיית פת שמספיק שהיהודי ידליק את האש והפת לא תחשב בישולי גויים.
האם דבר זה נכון לדעת הרמב"ם גם לגבי שאר תבשילים או שבשאר תבשילים צריך התערבות ממשית של היהודי בבישול ? וכדברי השו"ע בניגוד לדעת הרמ"א

Subscribe to בישולי עכו"ם