דילוג לתוכן העיקרי

רבנות

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1. מה התפקיד של מועצת הרבנות הראשית לישראל? באלו דברים הם קובעים?
2. מה התפקיד של רב ראשי לישראל? באלו דברים הוא קובע?
3. מה התפקיד של רב עיר? באלו דברים הוא קובע?
4. האם יהיה מצב, שבו תושבי עיר מסוימת יהיו חייבים לשמוע בקול רב העיר? (אם אפשר דוגמא)

שאלה

לק"י שלום וברכה לכבוד הרב!
לפני כשבועיים חציתי כביש לא במעבר חציה. לדאבוני, היו שם שוטרים שרצו לכתוב לי דו"ח על עברת התנועה. אמרתי להם שאינני זוכרת מה מס' תעודת הזהות שלי ושאין לי תעודת זהות וגם אמרתי להם שאני בת 16 (אע"פ שאני יותר מבוגרת). בשל כך הם פטרו אותי מהדו"ח. ומאז המצפון מציק לי על כך ששיקרתי. מה אפשר לעשות על מנת לתקן את השקר הנ"ל?
תודה מראש!

גזירה שאין רב הציבור יכולים לעמוד בה

לכבוד הרב במידה ובית דין גזרו גזירה או התקינו תקנה, ובאותו דור התקנה פשטה בכל ישראל, אבל לאחר כמה דורות הציבור לא היה יכול לעמוד בה והתקנה לאט לאט דעכה עד שרוב ישראלאו כל עם ישראל לא קיבלו אותה ולא קיימו אותה. האם הגזירה בטלה?

בתי דין

שלום רב, לגבי המצווה להקים בתי דין. ידוע שיש בית דין גדול בלשכת הגזית, ויש בתי דין מקומיים. האם תפקידם של כל בתי הדין המקומיים והמחוזיים (מלבד בית הדין הגדול) הוא רק בשפיטה או גם בפסיקת הלכה בענייני איסור והיתר וכו'? כגון האם תפקיד בית דין עירוני ומחוזי על פי הרמב"ם הוא רק לשפוט בין אדם לחבירו או בין אדם למקום (כגון לדון דיני ממונות או לדון אדם שעבר על מצווה מהתורה) או שיש לו גם תפקיד בפסיקת הלכה לאנשי העיר בהלכות שבת, אורח חיים, יורה דעה וכו'? האם כל אדם היה מחוייב לפסוק הלכה כמו הבית דין העירוני שבעירו?

בתי הדין הגדולים והפחות גדולים

קיבלתי את תשובתך בעניין בית הדין
תודה לא הבנתי כלל וכלל את ראשית דבריך כי לבית הדין הגדול אין יכולת לחדש על התורה הלא הם דברי הרמב"ם בהלכות ממרים פרק א' ובעוד מקומות רבים כי על פי המידות שהתורה נדרשת בהן הם יכולים לשנות החלטה קודמת ומימלא זהו שינוי ומדובר בדיני תורה לגבי המשך תשובתך - תוקף תקנות הקהל - הייתי מאוד מבקש מקורות
תודה, גדי בן יוסף

עדות

נתבעתי על ידי אחי בערכאות הלכנו לפשרה כדי לימנע מזה אחי ואשתו לא מסכימים ורוצים רק על ידי משפט כדי ללכת למשפט היינו צריכים שאברך בכולל איפה שאבא ז"ל היה לומד והוא מכיר את אבא ז"ל שיבוא ויתן עדות אופי איך היה אבא ז"ל כי אחי טוען שאבא ז"ל לא היה בשכלו האם מותר לאברך לתת עדות או לא

עורכי דין

שלום רב הרמב"ם הביא להלכה וגם השולחן ערוך: כו, ט (ז) כל הדן בדיני גויים, ובערכאות שלהם -- אף על פי שהיו דיניהם כדיני ישראל -- הרי זה רשע, וכאילו חירף והרים יד בתורת משה רבנו: שנאמר "ואלה, המשפטים, אשר תשים, לפניהם" (שמות כא, א)-- לפניהם ולא לפני גויים, לפניהם ולא לפני הדיוטות.

תביעה כנגד שופט ערכאות ובאור הליכי משפט.

1. האם ניתן לזמן לדין תורה שופט ערכאות דתי אשר טעה בודאות בשיקולי פסק הדין וחייב את הזכאי והצדיק את החייב.?
2. כיצד זה מתבצע?
3. על מה ניתן לתבוע עורך דין חרדי שהגיש תביעה אישית שלו כנגד אדם דתי לקוח שלו בערכאות, מבלי לזמן לדין תורה לפני כן? ומה דינו של פסק הדין שניתן בערכאות במקרה זה?
4. האם ניתן לממש פסק דין תורה על ידי תביעה בערכאות?
בתודה

Subscribe to חוקי המדינה