דילוג לתוכן העיקרי

עיקור וסירוס חתולי רחוב

שלום לכבוד הרב ברצוני לשאול על ההבטים ההלכתיים לעיקור וסירוס חתולי רחוב ידוע לי שיש אישור הילכתי לכך אך לא ידוע לי מקורו ומי נתן אותו. אודה לעזרתך ולהכוונתך בברכה הילה השאלה והתשובה דחופים ביותר

עבד כנעני

ידוע שישנה חקירה לגבי דין יציא שן ועין, האם זה מדין עונש או תשלומים, ברם בכל מקרה אני לא מבין מדוע נקבע שדין שן ועין שייך דווקא לגבי עבד כנעני ולא לגבי עבד עברי? (במילים אחרות אם עבד כנעני יוצא בשן ועין, לא כ"ש שע"ע יצא בשן ועין?!) שנית מה הסברא (של הגמ' בקידושין ובעקבותיה הר"מ בהלכות קנין) לחלק בין פגיעה בגוף העין עצמו, לבין פגיעה ליד העין (למרות שהעין ניזוקה והיא כבר לא תראה לעולם)?

האם רבני העיר יכולים להתעלם לבקשת תובע לדין תורה

לכבוד הרב היום בדיוק שנה עברה ולא נעשה דבר. לפני כשנה באו אלי גבאי בית כנסת בישובי בבקשה להיות להם חזן ובעל קורא הסכמתי להיות וללא תמורה אתחלתי מלפני פורים עד סוכות בחול המועד סוכות שנה שעברה הגבאי של הבית הכנסת איתווכח עם אחד המתפללים והיכריז שהוא הקובע ושהוא הבעל הבית של הבית הכנסת. אני עניתי לתומי כלפיו כי הבעל הבית הוא הקדוש ברוך. והוא ענה לי לפני כל הציבור. שהסיים את התפילה ושלא אבוא יותר לבית הכנסת. ועל כך כתבתי לשני הרבנים של העיר וביקשתי דין תורה על הנושא. ועד היום לא נעשה דבר. לעצתך
תודה בכבוד רב יצחק

דיני מזיק

שלום לרב שאלתי היא שאלה עקרונית, ואבקש את הרב להרחיב בנושא. יש בידי חיה מזיקה/או כל מזיק אחר. - כגון נחש שנתפס או זחל שגודל ונהפך לפרפר מזיק. כאשר יש ידיעה כי זהו כלי מזיק ולא השערה. האם עלי לשחררו מדין צער בעלי חיים או להמיתו כדי למנוע נזק. (נחש ארסי, עש, וכו)
תודה

עדות אשה

שלום לרב
השאלה שלי היא בינתיים תאורטית, עד שבעזרת ה' דיני המדינה יהיו לפי דיני התורה. בעזרת ה' כשבקרוב דיני המדינה יהיו לפי דיני התורה מה יהיה הדין במקרה ושתי נשים ראו גנב שגונב מאדם אחר האם יקבלו את עדותם ויחייבו את הגנב להשיב את הכסף או שמא לא? וכן השאלה בשאר המקרים כגון: רצח ח"ו האם יחייבו מיתה על הרוצח? וכן בעריות האם אשה תאסר לבעלה הכהן אם שתי נשים יעידו עליה שנאנסה? וכו' וכו'.
תודה רבה לרב. שלום.

זיהום אויר

האם נזקים שנגרמים מזיהום אויר דינם כנזקי בור או כנזקי אש? (נפק"מ לעניין נזק לכלים). מצד אחד, מכיוון שהזיהום אינו מזיק בדרך הילוכו אלא רק לאחר שנח, אפשר לחשוב שדינו כבור; מצד שני, בניגוד לבור, אי אפשר להיזהר ולהתחמק מהזיהום, אלא כל מי שהולך ברחוב נפגע ממנו, ולכן נראה שדינו כאש או אף חמור יותר.

נזקי בור

הרמב"ם כתב, בהלכות נזקי ממון פרק יג, שכאשר אדם נפל לבור ומת - בעל הבור פטור, אך כשהוא נפצע - בעל הבור משלם נזק שלם. מה הדין אם אדם נפל לבור ונפצע, ולאחר מכן מת מפצעיו? האם בעל הבור צריך לשלם על הפציעה (ליורשים), או שברגע שהפצוע מת - בעל הבור נעשה פטור מתשלומים?

מדוע עד אחד פסול מבטל את כל העדות?

כתב הרמב"ם, בהלכות עדות ה ה: "כשיבואו לבית דין עדים מרובין -- כת אחת, אומרין להם, כשראיתם זה שהרג או חבל, להעיד באתם או לראות: כל מי שאמר לא באתי להעיד עליו, אלא לראות מה הדבר, ובכלל העם באתי -- מפרישין אותו; וכל מי שאמר להעיד באתי, ולכוון העדות -- מפרישין אותו. אם נמצא באלו שנתכוונו להעיד קרוב או פסול, עדות כולם בטילה". לכאורה נראה לפי זה, שכל אדם יכול לעשות פשעים בציבור ולהינצל מן הדין: כל שעליו לעשות הוא, להעמיד מישהו מקרוביו או חבריו הפושעים במקום הפשע, ולהגיד לו שיבוא יחד עם כל העדים לבית הדין, ויגיד שהוא נתכוון להעיד. ואז, מכיוון שאותו העד כמובן פסול, גם העדות של שאר העדים תתבטל!

שאלה בדיני ממונות

שלום וברכה ברצוני לשאול שאלה בדיני ממונות לאור מקרה שאירע לי לאחרונה. פרטי השאלה: במהלך משחק כדורגל ידידותי בין בני משפחה קרה שכדור אשר נבעט על ידי אחר מן השחקנים פגע בראשו של שחקן אחר. כתוצאה מפגיעה זו עפו המשקפיים של השחקן ה - "נפגע" ונפלו לארץ וכתוצאה מאותה נפילה על הארץ (ולא כתוצאה ישירה מן הבעיטה אשר בוודאות לא שברה את המשקפיים) המשקפיים נשברו בצורה שאיננה ברת תיקון, כך שהוא נאלץ לקנות משקפיים חדשות... שאלתי היא: מהו דין התורה במקרה זה? האם בועט הכדור אשר הוביל לתוצאה זו חייב בתשלום עבור המשקפיים או שמא מדובר בו בתוצאה של "גרמא" הפוטרת את הבועט מן הנזק?

Subscribe to נזקי גוף ונפש