דילוג לתוכן העיקרי

לשון הרע אודות ארץ ישראל

האם יש הלכה האוסרת דיבור לשון הרע אודות ארץ ישראל? מהגמ' בערכין (ט"ו) משמע שכן, אך א"כ איך זה שגם ברמב"ם ולאחר מכן בשולחן ערוך הדבר לא נפסק להלכה? אפילו החפץ חיים לא הביא את הדין הזה בהלכותיו. אם איסור לשון הרע לא כולל דיבור אודות ארץ ישראל, למה המרגלים היו צריכים ללמוד ממרים שאסור לדבר לשון הרע (כמאמר המדרש)? הרי מרים דיברה אודות משה רבינו, והם אודות עצים ואבנים?
תודה.

הלשנה וברכות

כבוד הרב שלום וברכה!
א. מה תהיה ההלכה למעשה בקשר להלשנה של א' על ב' לרשויות המקומיות או למשטרה לדוגמא באם ב' עבר איזושהי עבירה, האם יוכל לומר בקצרה את "כללי ההלשנה"? (לדוגמא, א' רואה את ב' עובר עבירות תנועה רבות שיש בהן סיכון חיי אחרים ואף לב' עצמו).
ב. מה צריך לכוון כשמברכים שלא עשני אשה, גוי, עבד? ומדוע דוקא אותם מנו חכמים ולא שלא עשני דברים אחרים וכדומה?

עין הרע וכד'

שלום לכבוד הרב ברצוני לקבל תשובה על פי שיטתו של הרמב"ם. עד כמה שאני יודע הרמב"ם מבטל את האמונה במזלות ובאסטרולוגיה.
1) איך חכמינו הכניסו לנוסח התפילה את הבקשה בברכות השחר "יהי רצון שתצילנו מיצר רע ומעין הרע" וכי יש חשש לעין הרע?
2) האם הברכות הנפוצות "בשעה טובה" "מזל טוב" יש להם משמעות כלשהי? עד כמה שאני מבין מהברכה הנ"ל כאילו שאם קרה מקרה בשעה מסוימת זה יכול להיות לטובה או לרעה וזה תלוי באיזו שעה ביממה זה קרה, ולכן מאחלים "בשעה טובה".
תודה רבה לרב שלום.

חרם דרבנו גרשום?

בנקיון שערכתי בביתה של סבתי, מצאתי שקית ישנה מאד המכילה יומן אישי ומכתבים רבים השייכים לדודי. מסתבר שאיש לא יודע על קיומה של השקית, ואיש לא נגע בה בחמישים השנים האחרונות. עלעלתי במכתבים וביומן ומצאתי שם פרטים רבים שלא היו ידועים לי על משפחתי, ובכלל, סקירה מרתקת על חייו של דודי בתור בחור צעיר. קראתי את החומר מבלי לשתף אף אחד, כי חששתי שיכעסו על שאני פוגעת בפרטיותו של דודי. שאלתי, האם חרם דרבינו גרשום שייך גם לאחר כל כך הרבה שנים, או שקיים איזשהו חוק התישנות המסיר את העוקץ מסודיותם של הדברים ומעמיד אותם באור היסטורי ולא אישי?

לשון הרע ורכילות

אני עובד במקום עבודה שבו אני מדבר עם לקוחות שלי לפעמים אני שואל אותם לשלומם או לשלום קרובי משפחה שלהם שאני מכיר, פעמים רבות הנ"ל מספרים דברים שליליים על בני משפחתם או על דברים שליליים שמישהו עשה להם יש מקרים שבהם אני מכיר את האנשים שנאמר עליהם ויש מקרים שלו בדרך כלל אני קשיב ללקוחות ולפעמים גם מפתח את השיחה. האם הדברים לשון הרע/רכילות? כיצד עליי לנהוג.

שיקרתי

לפני מספר חודשים בעוונותי הרבים שיקרתי לחברתי ככה סתם בלי שום סיבה. הענין הוא שמדובר בבחורה רגישה במיוחד שיתומה מאב והקשר שלה איתי חשוב לה מאוד. אין לי ספיק שאם אגלה לה ששיקרתי לה היא תעלב קשות ותפסיק את הקשר שלנו.
רציתי לשאול: א: אם בנסיבות שנוצרו עלי לא לגלות לה ששיקרתי לה מחמת השלום ?. ב: איך אוכל לעשות על כך תשובה הרי זהו חטא של בין אדם לחברו ולא נסלח לאדם עד שמרצה את חברו?
תודה רבה וישר כח על עבודתכם המסורה

תענת דיבור

שלום כבוד הרב.
בזמן האחרון, יותר מתמיד, הפה שלי מכניס אותי לצרות.
רציתי לעשות "תיקון" וללמוד לשלוט במילים שיוצאות לי מהפה. חשבתי על הרעיון של תענית דיבור. האם זה נכון לעשות? איך בדיוק עושים זאת? חשבתי בכל יום להקדיש לכך חצי שעה. האם זה בסדר? האם צריך בשעה קבועה? האם אני יכולה לדבר ופשוט לחשוב עשר פעמים לפני כל מילה או שאסור לדבר כלל? איך עושים כדי שזה לא ייחשב לי כנדר? אשמח לעצתך חג שמח.

Subscribe to לשון הרע ורכילות