דילוג לתוכן העיקרי

מהו דפוס ההתנהגות הנאות והמכובד במפגשים בין איש לרעהו?

תוכן

ברוך ה' אנחנו זוכים לומר בתום כל תפילה הלכה. תנא דבי אליהו: כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. שנאמר, "הליכות עולם לו". אל תקרא הליכות אלא הלכות. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר "וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך".

לא כתוב הלכות, כתוב הליכות עולם לו. דרשו חכמים אל תקרא הליכות אלא הלכות. אז מי שאומר הלכה כל יום זוכה לחיי עולם הבא. עולם לו - הכוונה עולם האמת והנצח.

תגיות

תרבות הדיון הציבורי הראוי ע"פ חכמי ישראל

תוכן

מה יש בחוכמת התורה להחכים את חברי הכנסת בדבר השיח הציבורי הפרלמנטרי הירוד?
במיוחד לאוזני חברי הכנסת הדתיים שמטבע הדברים לכאורה הם צריכים להיות אמונים על דברי חז"ל.

Subscribe to דרך ארץ