דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים לכבות הגז ביום טוב תוך הצבת חיץ בין הלהבה לבין החיישן?

תוכן

שיטה חדשה שהעלה הרב אהרן בוטבול חתנו של הרב עובדיה יוסף מסעירה את הרשתות החברתיות לאחר שמכון צומת פרסם גילוי דעת בו הוא אוסר את השימוש בשיטה החדשה.

הרב רצון ערוסי רבה של קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית נדרש לשאלה ולאחר פולמוס הלכתי מקיף מתיר את השיטה אך רק לאחר שיתברר כי אין בזה סכנת נפשות.

תגיות

דיני עירוב תבשילין - דיני שני ימים טובים של ראש השנה ודין ראש השנה הסמוך לשבת

נושאים שנדונו בשיעור:
א האם מותר להכין מיו"ט ראשון ליו"ט שני
ב. האם מוקצה בראשון מוקצה גם בשני
ג. האם ימי רה"ש קדושה אחת או שתי קדושות
ד. האם בגלל עירוב תבשילין מותר להכין מיום ששי לשבת

מקורות:
גמרא, ביצה, ג, ב – ו, א
רבינו, שביתת יו"ט

Subscribe to יום טוב