דילוג לתוכן העיקרי

עמידה לכבוד אב

לכבוד מארי ערוסי שלום רב
בבית כנסת שלנו נוהגים (לפחות בשנים האחרונות) לעמוד לאב ולזקנים בזמן כניסתם לבית כנסת
אולם יש מספר דברים שאינם ברורים לי ונראים צריכים לבירור ההלכה
1. האם צריך לעמוד לאב שנכנס לבית כנסת והאם רק ב-4 אמות כמו לתלמיד חכם או עד שישב?
2. אם האב מאחר והתחילה התפילה האם גם שבאמצע התפילה צריך לקום? (מה הדין בשיר השירים, קבלת שבת וכו' או בלימוד תורה ומהו הדין בברכות קרית שמע)
3. האם גם לאח גדול צריך לקום?
4. האם זהו מנהג תימן? זה לא מובן איך יהיה בית כנסת של תלמידי חכמים שכל פעם שיכנס אחד יעמדו כולם ונמצאים מוטרדים כל רגע

כיבוד הורים

לק"י שלום מארי, אחד מהורי מעשן סיגריות ומידי פעם הוא מבקש ממני לרכוש בעבורו סיגריות, אני מיצידי מרגיש עם זה לא נוח במיוחד שמחקירים רבים מראים שזה פוגע בבריאות. רציתי לדעת האם מותר לי לסרב לרכוש את הסגריות או שמה אני נכנס לפגיעה בכבוד הוריי. בתודה ובברכת התורה תזכה לראות בנחמת ציון ובבניין ירושלים.

יחסה של ההלכה מול החוק כיום ביחס לנכסים של מי שהוכרז פושט רגל

תוכן

מהי תרומתה הערכית של ההלכה לחברה ומהם הכלים שהיא מעניקה במטרה להתמודד עם הספקת המזונות לבנים?

החוק קובע שמשאירים ביד פושט רגל נכסים לסיפוק המזונות שלו ושל בני ביתו ואילו ההלכה מתחשבת רק בצרכיו האישיים, האמנם?

נזקק להזרקה יומיומית, האם רשאי בנו להזריק לו אף אם זה כרוך בהוצ' דם?

תוכן

 

בקש שבנו המומחה לכירורגיה יבצע בו הניתוח, האם רשאי הבן לעשות זאת?

 

"האב שמחל על כבודו, כבודו מחול", האם יש סייגים לכלל זה?

לימוד תורה וכיבוד אב ואם ואח גדול

לרב שלום וברכה אני פרוד בן35 אב לשני ילדים וגר עם הוריי וכנראה שמעשיי לא לרוחם כגון לימוד תורה וצדקה ומעשי חסד ולמרות גילי המבוגר הם מנסים לקרר אותי מתורה ויר"ש על ידי הפחדות וקללות שמתאימות לשונאי ישראל ולמרות מאמצי להשכיר דירה הם מטרפדים זאת בכל פעם ומסיתים את אחיי כנגדי שאלתי היא האם אני חייב בכבודם וכן בכבוד אח גדול שמנסה לדכא? איך לא להשבר רוחנית ולהמשיך בדרך התורה?

כיצד פנה יהושע למשה: "אדני משה כלאם" והרי אסור לקרוא לרבו בשמו?

תוכן

היש היתר לקרוא לרבו בשמו אם השם הוא נפוץ מאד?

האם איסור איזכור שם הפרטי של האב או שמו הפרטי של הרב חל גם בכתיבה ?

היש איסור לקרוא לחברו בשמו הפרטי אם זהו גם שמו הפרטי של אביו?

 

Subscribe to כיבוד הורים