פסח

לא ראיתי שהרב ציין בקובץ באילו מוצרי חלב ניתן להשתמש בפסח, של איזו חברה או כשרות.
והאם יש קצפת צמחית שמותרת לנו בפסח?

שו"ת |

יורנו רבנו, מה דעת רבנו לגבי חמץ שנמכר לגוי,האם מותר להנות ממנו בשבת כאשר חל שביעי של פסח בערב שבת? כמובן שהתבצעה מכירה כדין וניתן לגוי מפתח והמחסן של החמץ (מחסן בירות) נמצא בחצר משותפת והגוי יכול להנות ממנו כרצונו כל ימות החג, וכמובן שנכתב בתנאי המכירה שמותר לקחת מהחמץ בגמר זמן איסורו ללא רשות מהגוי בתנאי שישלמו לו בסוף כפי מה שלקחו, לדידן כאשר השנה שבת צמודה מיד לאחר שביעי של פסח ,האם החמץ נחשב "מוקצה" בבין השמשות והוא התקצה לכולי יומא גם בשבת ונאסר או לא.

שו"ת |

לק"י
שלום רב!
א. הסבה שאנו עושים כיום, שזו יותר הטייה מהסבה, שמה הסבה?
ב. אדם שעשה את אחד הדברים הצריכים הסבה בלא הסבה, צריך לחזור להסב שוב?
תודה רבה!

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪