פסח

לכה"ר שלום וברכה!
כיצד יש לפעול למעשה בקניית מוצרי חמץ לאחר הפסח, על מה אפשר לסמוך ומה כדאי לקנות שנטחן לאחר הפסח?
בתודה ובברכת בריאות ואיתנות

שו"ת |

שלום וברה
ביום השלישי של חול המועד פסח, הגעתי לברכת חונן הדעת, ואז פתאום שמתי לב שאיני זוכר האם אמרתי מוריד הטל או משיב הרוח ומוריד הגשם. מה לעשות במצב זה? האם ספק דרבנן לקולא ולכן אמשיך להתפלל כרגיל, או שיש לחשוש לדברי המשנה ברורה שאמר שמי שלא זוכר אם אמר משיב הרוח או מוריד הטל בתוך 30 יום ממוסף יו"ט של טו ניסן, אז מסתמא הוא אמר משיב הרוח כהרגל לשונו, ולפי זה אצטרך לחזור לתחילת התפילה?

ברוך תהיה.

שו"ת |

לק"י ד י"ט ניסן תשע"ח
כבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
כנהר שלום
כתב מארי בהלכות חמץ ומצה פ"ב הל' ב אות ב שלמרות שמלשון רבנו "פ"ג הל' ז משמע אמנם שצריך להוציא בשפתיו, אך העיקר כפי שכתב כאן שיסלקנו מלבו לגמרי." ולכן ברור מה שהסביר רבינו בפי"א ברכות הל' [יז] (טו) שמברך על בעור חמץ, ולא לבער, "שמעת שגמר בלבו לבטל נעשת מצות הבעור קודם שיבדוק".

שו"ת |

יורינו מורינו, האם מותר לחייל (שנבצר ממנו להסתפר קודם המועד), להסתפר בימי חו"המ
בתודה מראש
אביחי

שו"ת |

שלום כבוד הרב.
רציתי לדעת עד כמה עלי לנקות תנור משומן שרוף, בהנחה שאיני הולך להשתמש בו כלל וכלל בפסח (יש לי אלטרנטיבות), אלא רק מצד בל יראה ובל ימצא. במשך השנה התעצלתי מלנקותו בשימוש השוטף ולכן הצטברו הרבה שומנים חומים ושחורים על דפנותיו ובתבניות ובחריצים. האם לא להשאיר שריד לכל זה בגלל חשש שאולי חלק מזה כן ראוי לאכילת כלב? או שאפשר להשאיר את השחור בלבד ולסמוך על הפגימה שביצע מסיר השומנים? או שאפילו מספיק רק לרסס מסיר שומנים בכל המקומות האלה ולא לשפשף מה שלא ירד? האם לעשות לזה מכירת חמץ?
תודה וישר כח.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪