דילוג לתוכן העיקרי

אדם ערירי שנמצא מוטל ללא רוח חיים בביתו, האם יש לו דין "מת מצוה"?

תוכן

 

"מת מצוה קונה מקומו", האם גם אם הוא מוטל בתחום השייך לאחרים?

 

כיצד מקיימים דיני אבילות בנסיבות שכאלו על מת שאין לו מנחמים?

סוד כוחן של אימותנו נוחות עדן

תוכן

הרב רצון ערוסי בהספד על מרת חביבה רצון ע"ה בראש העין.

דמותם של אימותנו נוחות עדן וגדלותם.

על ההבדל בין יצחק וישמעאל בראייתה הנצחית של שרה אימנו, הבדל בין ראיית העתיד היהודית לבין העכשוויות המערבית.

 

"נטפלים לטפל ולא לעיקר" על תרבות העלייה לקברות צדיקים

תוכן

רבה של קרית אונו וחבר מועצת הרבנות, הרב ד"ר רצון ערוסי, קורא להמוני בית ישראל שיעלו למירון להילולת הרשב"י, לזכור מה טפל ומה עיקר.

"בעוונותינו אנחנו רואים שבני אדם נטפלים לטפל ולא לעיקר, והופכים את העלייה לקברים לעיקר בה בשעה שהם ממשיכים בחייהם לעשות את כל הרע והרשע. הפולמוס הזה מתייחס בעיקר לל"ג בעומר, שאז באמת זיכרון אותו צדיק יכול לתרום תרומה גדולה, אך יש דברים מאוד לא יפים שנעשים באותו ערב", מסביר הרב ערוסי.

היש גדר של טהרה למי שנפטר כתוצאה משריפה?

תוכן

 

במה נשתנה מנהג יהודי תימן בסדר הטהרה ובתכריכין של המת? 

מצאו ישראל הרוג, כיצד ינהגו בסדר קבורתו והאם זה כולל טהרה ותכריכין?

באילו תנאים יש לבצע טהרה לכבוד הנפטר ולכבוד החיים למרות נסיבות הפטירה?

 

האם מותר להכניס מיטת המת לבית הכנסת בדרכו לבית הקברות?

תוכן

היש הבדל בדין אם מדובר בגבר או באשה והאם מותר להכניס מיטתו של תלמיד חכמים לביהכ"נ?
מהי הגדרת "הספד רבים", האם הספד בפניו של תלמיד חכמים או הספד שרבים באים לשמוע את גדול הדור שהגיע לשם?
האם הנוהג של הכנסת מיטת המת לבית הכנסת עלול להיחשב כעבירה שהולכים בחוקות הגויים?

האם מותר להשתמש בבגדים, נעליים או פריטים אישיים אחרים של אדם שנפטר?

תוכן

שער האשה שנפטרה, האם מותר להשתמש בו או שההיתר מוגבל רק לפאה נכרית בתנאים מסויימים?

האם מותר להשליך פריטי לבוש וכלים לקבר כביטוי לכאב העצום על פטירת היקיר או שיש בזה איסור "בל תשחית"?

האם מותר להשתמש בנעלי הנפטר או שזה רק בתנאי שהם לא היו על רגליו בשעת פטירתו?

תגיות
Subscribe to מתים