דילוג לתוכן העיקרי

קריאה בס"ת ספרדי או ביטול המניין?

בעקבות הקורונה קיימנו מניין תימני מצומצם בחגים. קיבלנו בהשאלה ס"ת.

החזרנו אותו. וכעת אין לנו ס"ת תימני. ניסינו להשיג. ללא הצלחה.

השאלה שלי היא אם נשיג ס"ת ספרדי, האם נוכל לקרוא בו ולצאת ידי חובה, או בלי ברכה,

או לבטל מניין זה?

 

ספר תורה שהוקדש לביהכנ"ס

מה הדין לגבי ספר תורה שכתב ספר תורה  לזכר בנו והכניס לבית הכנסת  היכן שהכותב את ספר התורה והקדיש את ספר התורה לבית הכנסת עולמית ושאין רשות להוציאו מבית הכנסת לצערינו אחד ממתפללי בית הכנסת שכנע את בנו של המנוח שהקדיש את הספר שיתן לו רשות להעביר את הספר לישוב אחר מה הדין

הכנת העור של ס"ת

כידוע ספר תורה נכתב על קלף שהוא העור החיצוני של הבהמה מצד השער.

 האם בימינו עדיין קולפים את העור לשניים ובעור הפנימי שהוא ג'וויל, או שדוחסים את העור במכבש על מנת ליצור מהעור שיהיה דק ולא לקלוף?

האם מותר לעשות שרטוט לספר תורה במכונה, כך שכל השרטוטים יהיו אחידים ומדויקים וגם חוסך זמן?

חשיבות הקריאה בתורה כשעולה לתורה בישיבה/בית כנסת בנוסח אחר

האם תלמיד בישיבה (שהגבאים לא הולכים לפי הלכות ומנהגי תימן) יכול לסרב לעלייה לתורה במקרה ובאופן חד פעמי לא הכין או ידע את הקריאה של העלייה שביקשו ממנו לעלות אליה?
או שיעלה לתורה ורק יברך?

עליית ילד מתחת לגיל 13

בשבת פרשת נשוא קם ילד (לאחר שקרא מבוגר את כל רביעי) מתחת לגיל 13 לקרוא 4 פסוקים מתחילת רביעי, העולה שקם בחמישי התבקש לקרוא מתחילת רביעי עד יום השישי כמובן ללא תרגום, לדעת המורי של בית הכנסת הילד היה אמור לקרוא 3 פסוקים או 6 פסוקים דבר שלא היה מחייב למבוגר שקם בחמישי לחזור על הקריאה של כל המברך רביעי.

האם היה נכונה ההחלטה לחזור על כל הרביעי?

 

קריאת יחיד בספר תורה בבית

אדם שנמצא בביתו ס״ת (כמובן במקום הראוי ויש לס״ת ארון מיוחד). ומתפלל ביחידות בביתו רשאי לקרוא מתוכו?  רבנו בפרק י״ב הלכה ג מהלכות תפילה כותב ״אין קוראין בתורה בציבור בפחות מעשרה אנשים..״. רבנו אולי התכוון דווקא בציבור אבל יחיד יכול?

 

Subscribe to ספר תורה