דילוג לתוכן העיקרי

ספר תורה

לק"י

שלום לכבוד הרב

אנחנו קהילה צעירה שמתגבשת ומעוניינת להקים בית כנסת תימני, כרגע אין לנו מורה הוראה
הקהילה מורכבת מבלדי ושאמי ואנו לא מעוניינים להתפצל אלא למרות ההבדלים לנסות לקיים
מניין משותף תוך כבוד והערכה אחד לשיטת השני.
אנו מעוניינים לרכוש ס"ת על פי מסורת תימן. התחלנו לברר עם ס"ת בני עדיתנו מחירים וכו'
במהלך השיחות העלנו את נושא הסימונים בס"ת כפי שנהגו אבותינו, אך הסופרים נרתעו
ואמרו שלא מומלץ לכתחילה וגם רבני תימן לא מורים כך, היום לכתחילה.
רצינו לשמוע את דעת כבוד הרב:

ספר תורה

בשבת פרשת נח , קראו בבית כנסת תימני (מניין מעורב בלדי ושאמי) בספר תורה ספרדי
שבו כידוע כתוב "ויהי ימי נח" במקום "ויהיו ימי נח", ופרצה מחלוקת בין המתפללים מה לעשות
בסופו של דבר המשיכו בקריאה באותו ספר תורה וקראו "ויהי".

א. האם נהגנו כראוי ?
ב. האם יש הבדל בין בלדי לשאמי בדין זה ?
ג. האם כשכתוב "ויהי" מותר לקרוא "ויהיו" ?
ד. האם מותר לתקן ס"ת ספרדי/אשכנזי לגרסא שלנו ?

תודה רבה לכבוד הרב

ברכה על ס"ת אשכנזי

שלום לכבוד הרב!
הרמב"ם בהלכות ס"ת כותב רשימה של דברים הפוסלים ס"ת(חומש ככל החומשים). אחד מהם זה חיסור/ייתור אות בס"ת.
הרב קאפח ז"ל מביא בהערותיו שאלה ששאלו את הרמב"ם בנוגע לס"ת שהקלף שעליו נכתב, לא עובד לשמו שזהו אחד מהדברים הפוסלים ס"ת , האם מותר לברך עליו. הרמב"ם ז"ל ענה שמותר מפני שהברכה היא על הקריאה, והקריאה כשירה.
רציתי לשאול על ס"ת אשכנזי שלכאורה הקריאה עצמה אינה כשירה לשיטתינו מפני ששם חסירה אות בפר' נח האם מותר לתימני לקום עליו בציבור?

ס"ת ספרדי שנתרם לביכ"נ תימני, האם מותר לציבור לבצע בו שינויים ע"מ שיתאים למסורת אבותם?

תוכן

כנ"ל לגבי כל ציבור שקבל ס"ת שאינו תואם למורשתם?

האם חובת הציבור מצטמצמת רק להשגת ס"ת לשם קריאה בציבור או גם החזקת ספריה תורנית לשם לימוד תורה?

האם יוצאים ידי חובת מצות עשה של כתיבת ס"ת אם נכתב שלא בהתאם למסורת אבותיו של הבעלים של הספר?

ספר תורה ישן הנזקק לתיקונים - מה דינו, תיקון או גניזה?

תוכן

האם בגניזתו של ס"ת יש לחשוש לפגיעה בקדושתו בגלל השמות הקדושים והאזכרות שבו?

האם לכמות הטעויות בס"ת יש השפעה על קביעת דינו של הספר לתיקון או לגניזה ומה מוגדר כ"טעויות"?

מהן גדרי המושג: "מיחזי כמנומר", האם צבע היריעה כתוצאה מגירוד היתרות או "תליית" אותיות כהשלמה לחסרות?

האם מותר להחליף מזוזות כשרות במהודרות אם אין מקום לקובעם ואז ימצאו עצמם בלית ברירה בגניזה?

תגיות

האם מותר למכור ס"ת פסול לשם מימון תיקון ס"ת פסולים אחרים?

תוכן

האם ישנם הבדלים בין שימוש בכספי תמורה ממכירת ס"ת לבין מכירת בית כנסת?

הרמב"ם שפסק שאסור למכור ס"ת הכשר - האם דווקא ולהבדיל מס"ת פסול?

האם בנסיבות כאלה נחשב ל:"מעלין בקודש ואין מורידין"?

תגיות

האם מותר להטמין ספר תורה בלוי בקבר לצידו של המת?

תוכן

האם רצוי לשרוף את כתבי הקודש הבלויים ע"מ שלא יתבזו?
מהם דרכי הגניזה המותרים לתשמישי קדושה?
האם הגניזה העדיפה לס"ת בלוי הינה מקום שמור מיוחד ולא בבית הקברות?
האם זה תלוי במעמדו של המת - דווקא תלמיד חכמים? ומי יקבע מיהו ת"ח?

תגיות
Subscribe to ספר תורה