דילוג לתוכן העיקרי

מהי רמת המחויבות של ראשי הישיבות לספק אוכל כשר לבחורים כל אחד לפי מורשת אבותיו?

תוכן

שאל אותי נכדי הראל, שלומד בישיבה באיזה מידה צריכים התלמידים שהם יוצאי תימן ואשר מחוייבים למורשת אבותיהם בעניין שבשר חלוט, שאין אוכלים בשר מבושל אלא אם כן נחלט, או אלא אם כן נצלה באש. באיזו מידה מחוייבים כיוון שהבשר שניתן להם בישיבה אינו חלוט. 

צלייה על גבי פלנצ'ה (כתחליף לחליטה)

לכבוד מארי רצון
כנהר שלומך

האם ניתן לצלות על גבי פלנצ'ה (פלאטה חשמלית) ובכך לצאת ידי חובת צלייה/חליטה למנהגינו?

אשמח להרחבה:
1. האם כל עוד הדם נוגע בבשר אין זו צלייה הפוטרת מחליטה, ולכן יש לצלות רק על גבי רשת?

2. האם דם מן הצלייה "משרק שריק", ולא אוסר בנגיעה (כדברי רבינו במאכלות אסורות פ' ו, ה' ח)?
או
האם כל מה שיוצא מן החתיכה וייזל מצדיה מתייבש/נשרף במקומו מחום הפלנצ'ה (כדין הנחה על גחלים כדברי רבינו שם, ה' יג)?

בברכת הוקרה והודאה

האם ראוי לאסור צריכת ביצים לאור צער בעלי חיים הכרוך בתעשייה זו?

תוכן

לאחרונה נחשפתי למציאות של צער בעלי חיים בתעשיית המזון מעולם החי, בעיקר בענייני עופות, ונוכחתי לדעת שיש הרבה מאוד צער בעלי חיים בתעשיית האפרוחים. אם כן, האם יש לאסור לצרוך ביצים תעשייתיות, ולצרוך רק ביצים שבאו מפריה ורביה וגודלו בתנאים 'אורגניים'?

Subscribe to מאכלות אסורות