דילוג לתוכן העיקרי

מהי רמת המחויבות של ראשי הישיבות לספק אוכל כשר לבחורים כל אחד לפי מורשת אבותיו?

תוכן

שאל אותי נכדי הראל, שלומד בישיבה באיזה מידה צריכים התלמידים שהם יוצאי תימן ואשר מחוייבים למורשת אבותיהם בעניין שבשר חלוט, שאין אוכלים בשר מבושל אלא אם כן נחלט, או אלא אם כן נצלה באש. באיזו מידה מחוייבים כיוון שהבשר שניתן להם בישיבה אינו חלוט. 

Subscribe to מאכלות אסורות