דילוג לתוכן העיקרי

הדמוקרטיה בהלכה חלק ב

יום ג כא' מרחשוון התשע"ט
א. כיצד נבחרו ה 70 זקנים בימי משה
גמרא, סנהדרין, יז, ע"א
רמב"ם, הל' סנהדרין
ב. כיצד נבחרו דייני ישראל לבי"ד של שלושה לסנהדרין קטנה ולסנהדרין גדולה
גמרא, סנהדרין, פ"ח, עמ' ב
רמב"ם, הל' סנהדרין
ג. חובת הבעת דעה: דיין שאומר איני יודע, כאילו אינו, ויוסיפו הדיינים
משנה, סנהדרין, פ"ג, משנה ו, גמרא, סנהדרין, י"ז ע"א
רמב"ם, הל' סנהדרין
ד. חובת הבעת דעה ואפילו תלמיד כנגד רבו
גמרא, סנהדרין, דף ו ע"ב
רמב"ם, הל' סנהדרין
ה. דין שבעה טובי העיר (נבחרי ציבור)

הדמוקרטיה בהלכה חלק א'

יום ג כא' מרחשוון התשע"ט
א. כיצד נבחרו ה 70 זקנים בימי משה
גמרא, סנהדרין, יז, ע"א
רמב"ם, הל' סנהדרין
ב. כיצד נבחרו דייני ישראל לבי"ד של שלושה לסנהדרין קטנה ולסנהדרין גדולה
גמרא, סנהדרין, פ"ח, עמ' ב
רמב"ם, הל' סנהדרין
ג. חובת הבעת דעה: דיין שאומר איני יודע, כאילו אינו, ויוסיפו הדיינים
משנה, סנהדרין, פ"ג, משנה ו, גמרא, סנהדרין, י"ז ע"א
רמב"ם, הל' סנהדרין
ד. חובת הבעת דעה ואפילו תלמיד כנגד רבו
גמרא, סנהדרין, דף ו ע"ב
רמב"ם, הל' סנהדרין
ה. דין שבעה טובי העיר (נבחרי ציבור)

Subscribe to יום העצמאות