דילוג לתוכן העיקרי

העדפת "עבודה עברית" האם זו גזענות?

תוכן

אתר אינטרנט "לוח עבודה עברית" הוקם במטרה לפרסם בהתנדבות עסקים עם עבודה עברית. כיום מפורסמים בו מעל ל- 2,000 עסקים.
התנועה הרפורמית ומרכז מוסאוא הגישו תביעה לבית המשפט בטענה של הפליה גזענית נגד פעילות הלוח כשעל אף הרקע ההיסטורי של המדינה בתמיכתה ב"פועל היהודי" זכו אירגונים אלו בתביעה ובית המשפט דרש לסגור את האתר ולהטיל על בעלי האתר קנס של 40,000 שח!

יחסה של ההלכה מול החוק כיום ביחס לנכסים של מי שהוכרז פושט רגל

תוכן

מהי תרומתה הערכית של ההלכה לחברה ומהם הכלים שהיא מעניקה במטרה להתמודד עם הספקת המזונות לבנים?

החוק קובע שמשאירים ביד פושט רגל נכסים לסיפוק המזונות שלו ושל בני ביתו ואילו ההלכה מתחשבת רק בצרכיו האישיים, האמנם?

מהי עמדת ההלכה ביחס לזרים המסתננים לארץ כמבקשי עבודה?

תוכן

מהו משמעותו של המושג "שלום" עפ"י תורת ישראל?
"חייך קודמים לחיי חברך", האם מוסר זה נחות יותר מהדרישה המוסרית לחלוקת המשאבים המצומצמים?
באלו תנאים התכוונה תורת ישראל שיש לתמוך בגרים המתנחלים בקרבנו?

תגיות

האם רשאי לווה לטעון שהמלווה מחל לו על ההלוואה אם לא תבע פרעונה בזמן?

תוכן

מהי משמעותה של ההלכה שפרעון חוב ע"י החייב הינה מצווה?

האם רשאי אדם ליטול הלוואה שלא לצורך או לצרכים לא ראויים?

מה דינו של לווה המשתמט מלפרוע את ההלוואה שהוא מודה שקבלה מהמלווה? 

 

Subscribe to צדקה