דילוג לתוכן העיקרי

מתפלל שקונה עליה לתורה אך מגיע לסוף התפילה

אני פונה בשם ועד מתפללי בית הכנסת ביישוב.
כיצד עלינו לנהוג עם מתפלל שקונה עליה לתורה בשבת, אך מגיע לבית הכנסת בסוף תפילת שחרית או בקריאת התורה?
האם יכול / ראוי שיקום ויברך את המברך שקנה?
אציין שחלק מהציבור מרגיש חוסר נוחות עם העניין.
 

תפילה

שלום עליכם מארי.
1. האם לדעת רבנו צריך לענות אמן לאחר ברכת אהבת עולם, הן בשחרית והן בערבית?
2. מדוע לפי רבנו, אין לענות אמן לאחר ברכת שים שלום? (מארי כותב שבזה לא נהגו כמו רבנו) הרי זה עונה על ההגדרות על ברכות שהמברך עונה עליהן אמן בעצמו, מכיוון שברכת שים שלום היא אחרי רצף ברכות וגם סוף העניין.

Subscribe to תפילה