דילוג לתוכן העיקרי

היום חמץ מחר נבלות וטרפות

תוכן

 


ביטול חוק החמץ היינו שבירת הסטטוס קוו
בעוונותינו המרובים נשיאת בית המשפט העליון החמיצה עיסתה. גורמים מסוימים עטרו לבג"ץ בעניין איסור הכנסת חמץ לבית חולים, איסור שקיים מאז קום המדינה ועד עצם היום הזה. ובג"ץ בהרכב של שלושה שופטים החליטו לאפשר לכל מי שמעוניין להביא חמץ לתוך בית החולים ללא שיבדקו ויימנעו בעדו. מועצת הרבנות הראשית בהמלצתו של הייעוץ המשפטי דרשו לקיים דיון נוסף בהרכב מורחב אולם נשיאת בית המשפט העליון דחתה את הבקשה על הסף. 

טועה בית המשפט העליון בשלש טעויות חמורות

תוכן

"בעיצומה של המגפה הנוראית קורונה, בית המשפט העליון פוסק פסיקות שטועות בשלוש טעויות חמורות", טוען הרב ד"ר למשפטים רצון ערוסי, מומחה למשפט עיברי, חבר הרה"ר לישראל ורבה של קרית אונו. על רקע הפסיקות התקדימויות של בתי המשפט, ובראשם בית המשפט העליון, קורא הרב ערוסי לבג"ץ, "חדלו! אתם תפוררו את האומה והמדינה".

Subscribe to יחסי דתיים - חילוניים