דילוג לתוכן העיקרי

תפילין לאיטר

שלום רב, הנני בה לשאול שאלה למעשה בדבר ה' זו הלכה. אני כותב ביד שמאל, ואת כל המלאכות אני עושה בימין (עשיתי כמה 'תרגילים' שמביא בספר פסקי תשובות שם). ובזמנו, הורו לי בשעת הבר מצווה להניח תפילין ביד ימין כי היא יד כהה, וכדברי מרן בשו"ע (סי' כז' סעי' ו') שהקובע הוא היד שכותב בה, דכלל הוא בידינו שיש ויש הלכה כיש בתרא, ובפרט שהרמ"א כתב שכן נהגו. אמנם, כעת התבוננתי דמחד גיסא מבואר באריז"ל שלעולם יניח ביד שמאל כל אדם ע"פ הקבלה, וראיתי בכה"ח (סי' כז' שם) שכתב לצדד להחמיר כדבריו, ובפרט בנדו"ד דפליגי בה קמאי ע"פ הפשט אם הכתיבה קובעת או שאר מלאכות קובעות.

קריאה לא נכונה בתורה

שלום לרב
בבית כנסת תימני, אחד העולים חוזר על טעות ולא מצליח לקרוא נכון. למשל בפרשת וירא "והרבה ארבה את זרעך" הוא קורא והרבה הרבה. למרות שמתקנים אותו פעמיים ושלוש וארבע הוא לא מצליח לתקן. איך לנהוג, לתת לו להמשיך את הקריאה, או להתעכב עד שיצליח לקרוא נכון?
תודה רבה.

הנחת תפילין

שלום כבוד הרב,
מבחינת כריכת הרצועות של תפילין יד, האם בני העדה התימנית כורכים באופן שונה. לדוגמא : בסירטוניפ אני רואה לפעמים שכורכים 7 סיבובים ולפעמים אני רואה שסופרים גם את החצי בהתחלה ואז 6 סיבובים והוספת החצי האחרון. שאלתי נובעת מכך שאני רוצה להניח כפי שאבי וסבי הניחו ( בני העדה התימנית )
תודה רבה

שאלות בהרמב"ם ומנהג תימן

כבוד מורי רצון
1. האם בבדיקות של לפני ואחרי תשמיש, נהגו בהם בתימן? האם מועיל (לה ולו) ניגוב בטישו ולאו דוקא בעד? כי הרי לא מדובר בבדיקה של לטמא או לטהר.
2. האם כשמחליף בית מזוזה יש צורך לברך לקבוע מזוזה?

Subscribe to ציצית