דילוג לתוכן העיקרי

חיוב מזוזה לדר בפונדק בחו״ל; ערוב בבית חולים

לק"י ג כ"ב סיון תשע"ח
כבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
כנהר שלום
א) לא ראיתי שהתיחס רבנו לדר בפונדק בחוצה לארץ, האם לשטתו הדר בפונדק בחו"ל פטור מן המזוזה גם משלשים יום ואילך? נפק"מ בתי שיקום וכיוצ"ב שאין משכירים את הנכס.
ב) לאור המציאות שאפשר שבית חולים יעביר חולה מחדר לחדר (בפרט למחלקה אחרת), האם חולה בבית חולים יתחייב בערוב חצרות כדי לטלטל? ומה אם התברר לכאורה שישאר החולה באותה מחלקה ויש להניח שלא יועבר מהחדר "שלו"?
בכ"ר
שמעיה אפל

לא אמר נוסח היתר עירובי תבשילין כפי שנאמר בשו"ע בארמית, האם העירוב תקף? האם רשאי בעירוב אחד שעשה בר"ה להתכוין שיעלה לו גם ליו"ט?

תוכן

 

מה רצה רבינו הרמב"ם לאותת כשפסק לומר נוסח היתר עירובי תבשילין בלשון הקודש?

מה פשר הפרטנות של נוסח ההיתר של עירובי תבשילין לכאורה גם למלאכות אחרות עפ"י הנוסח שפסק מרן השו"ע? 

האם לשיטת הרמב"ם רשאי לבשל מיום חמישי לשבת ע"ב העירוב למרות שיום שישי "חוצץ" ביניהם? 

 

ערוב "צורת פתח"- דין תורה לכתחילה או הערמה?

תוכן

מהם גדרי רשות הרבים בערים מיושבות, האם יש להתייחס לרוחב הרחובות ולנפח התושבים העוברים בהם?

כיצד ניתן לשיטת הרמב"ם להכשיר את ההוצאה בשבת ל"רשות הרבים", האם די ב"צורת פתח"?

כרם שנטוע סמוך לו שדה תבואה, האם די בהצבת עמודים וקנה על גביהם בין שתי השדות ע"מ להימנע מאיסור החמור של כלאי הכרם?

מי שעשה ערובי תבשילין ערב ר"ה הסמוך לשבת, האם מותר להכין מיו"ט הראשון לשבת?

תוכן

האם ההיתר להכין מיו"ט לשבת הינו דווקא מיו"ט הצמוד לשבת ולא יו"ט שלפניו?

מתי נקראת "שבת רחוקה" שבכגון זה לא התירו חכמים להכין מיו"ט לשבת למרות שעשה עירובי תבשילין?

כיצד מוכיח הרב קאפח בשיטת הרמב"ם שהכנה מיום ה' לשבת מותרת למרות שאין להכין מיום ה' ליום ו' שהינו היום השני של ר"ה?

Subscribe to עירובין