לימוד הגמרא ע"י הרה"ג רצון ערוסי יצ"ו בצוותא עם חברי כולל יום השישי

צילום ועריכה ר' יובל נפש

תאריך: 
03/05/12 י' אייר התשע"ב
x

Audio Playlist