הרב יוסף קאפח "פאר יהדות תימן" (מתוך קול סיני)

הבטאון הבלתי מפלגתי של נאמני התורה בישראל "קול סיני" בשנת התשכ"ד בחר את הרה"ג יוסף קאפח לייצג את פארה של יהדות תימן בין חכמי הדור.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪