ברכת הרב רצון ערוסי שליט"א לראש השנה יזכה אותנו ה', בכלל עמנו, לשלום ולשלימות רוחנית, תכתבו בספר החיים ובספר הזכרון ובספר פרנסה, בריאות, אושר והצלחה, אתם וכל בני ביתכם... 20 צפיות

כותרתמחבראורךתאריך
גבולות הארץ לדיני שנת שמיטההרב רצון ערוסי02:15:1012/09/2014
שידור חוזר! כולל יום השישי - י' אלול התשע"דהרב רצון ערוסי02:40:0205/09/2014
שידור חוזר! כולל יום השישי - ג' אלול התשע"דהרב רצון ערוסי02:18:0430/08/2014
שידור חוזר! כולל יום השישי - כ"ו אב התשע"דהרב רצון ערוסי24/08/2014
שידור חוזר! כולל יום השישי - י"ט אב התשע"דהרב רצון ערוסי02:30:1116/08/2014

כותרתמחברתאריך
איסור נטיעה בערב שביעיתהרב אביעד אשואל15/09/2014
ברכת הרב רצון ערוסי שליט"א לראש השנההרב רצון ערוסי15/09/2014
דברי הרב קאפח זצ"ל לקראת הימים הנוראיםהרה"ג יוסף קאפח זצ"ל02/09/2014
עלון אור ההליכות אלול התשע"דהליכות עם ישראל31/08/2014
עלון אור ההליכות אב התשע"דהליכות עם ישראל27/07/2014

כותרתתאריך
כמה שאלות20/07/2014
השקפה20/07/2014
קבלה וזוהר15/07/2014
השלמת מניין13/07/2014
כלי זכוכית 10/07/2014

מכון מש"ה – לחקר משנת הרמב"ם מיסודה של הליכות עם ישראל ע"ר 580096865
לוחות שנה מעוצבים לעסק

ניהול אתר ועיצוב: מוצרי פרסום | הוידאו באתר בחסות שר-לייב שידורים חיים באינטרנט