הלכות בית הכנסת

לק"י
אשמח לקבל את תשובות הרב לגבי שאלות הבאות:
1. האם חובה למנות רב לביה"כ?
2. האם ראוי למנות פותח תפילות או המוביל את קצב התפילה בקולו - עפ"י גילו המתקדם, אע"פ שאינו מקפיד להגיע בכל יום לתפילה בציבור במניין, או מאחר לתפילה בקביעות, ואף מדבר בשעת התפילה?
3. מי שנפגע אישית ממתפלל אחר, והוכיח אותו- אך אותו אדם לא שב בתשובה ולא ביקש מחילה על מעשיו (אע"פ שיודע שפגע) ועקב כך אינו יכול לדבר עימו מטוב עד רע - האם יכול לצאת יד"ח בתפילת מי שפגע בו, ולהוציא את הרבים ידי חובתן כשבתוכם נכלל גם הפוגע?

אשמח לתושבת הרב במהרה - העניין מעשי לחלוטין!

תודה רבה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

שלום וברכה לשואל הנכבד יצ"ו,

קשה לענות על שאלות מעין אלו בלא להכיר את המציאות מקרוב. לכן אענה רק באופן עקרוני.
1. רצוי מאד.
2. צריך למנות אדם הגון ומתאים לתפקידו, רצוי ומקובל לרוב אחיו.
3. יכול.

והקב"ה ייטע בינינו אהבה ואחווה שלום ורעות, ואז תקובלנה תפילותינו ברחמים וברצון.
תזכו לשנים רבות ולמועדים טובים,

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪