25459 הרב שלמה צדוק חג הפסח הלכות רעיונות ודברי הגות +שער הרחמים וברכי נפשי

25459 (27-03-2017) - שואלין ודורשין בהלכות הפסח - בירושלים!

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪