ברוך דיין האמת - מארי סאלם כהן ע"ה

תנחומינו למשפחת כהן היקרה על פטירת אבי המשפחה, מארי סאלם כהן ע"ה.

מארי סאלם ע"ה היה משיירי כנסת הגדולה של חכמי תימן, שעלו לארץ הקודש, שזכו להמשיך להגות בתורה, וללמד תורה, לפי מורשת אבותינו, ומעל לכל, בענווה ובפשטות, מבלי לקבל פרס, והכל לשם שמים.

אכן משפחה יקרה, התייתמתם מאביכם הצדיק ז"ל, וכן כל הקהילה הקדושה, יהודי תימן בארץ, התייתמו בהסתלקותו.

חבל חבל על דאבדין ולא משתכחין.

ה' ינחמכם נחמה שלמה ויזריח לכם ולנו מאור במקומו מאורו שנתבקש לישיבה של מעלה.

תנצב"ה

תאריך: 
11/03/15 כ' אדר התשע"ה
x

Audio Playlist