אודות מכון מש"ה

עיקרי המטרות והפעילות של המכון

חשיפת מקורות קדמונים שטרם ראו אור; הוצאה לאור של פרסומים בכתב ובע"פ של מחקרים בנושא אחדות ישראל, ספרי מחקר; העשרת מורשת העבר של חכמי תימן ויהדות ספרד בכל הזמנים: דיואנים (שירי שבזי), סידורי תפילה, שירי אבות על פרקי אבות, ספרי שו"ת, התחקות אחר מנהגי עדות כדי לגשר בין עבר, הווה ועתיד מבחינת דפוסי ההתנהגות של בני עמנו, הלכות טהרת המשפחה בעידן המודרני ועוד.

מחקרים

המכון עוסק בעיקר בחקר משנת הרמב"ם, והנלווה לרמב"ם. במחקר זה עסק בעיקר הגר"י קאפח זצ"ל שהיה המומחה בדורנו למשנת הרמב"ם. המחקר המרכזי ביותר שלו היה הוצאת משנה תורה לרמב"ם עפ"י כת"י עתיקים מתימן, ובצירוף פירושיו על הרמב"ם, ופירושים של חכמים ראשונים ואחרונים על הרמב"ם מליקוטים מכשלוש מאות מפרשים שונים, שאינם בהישג יד של כל אדם, עם הערות של הגר"י קאפח זצ"ל, גם לפירושים אלו ב – 24 כרכים.

אחד מתחומי המחקר במשנת הרמב"ם הוא בירור שיטתו ההלכתית של הרמב"ם, הלכה למעשה, במציאות חיינו המודרנית.

כידוע, הר"י קאפח זצ"ל שהיה גדול המתרגמים לספרות היהודית שנכתבה בערבית קדומה. משום כך המכון שוקד להוציא לאור ספרים שתרגם וכתב להם מבואות והערות מאירות עיניים. המכון מעודד המשך המחקר במשנת הגר"י קאפח.

חקר המשפט העברי

מטרה חשובה ביותר למכון היא חקר המשפט העברי. המכון עוסק במחקריו של הרב רצון ערוסי בנושא דיני ממונות. הרב ערוסי, כידוע, מעודד הקמת בתי דין לממונות, כדי שמשפט התורה יהיה משפט מודרני הנוהג הלכה למעשה וכדי להראות את ייחודו של המשפט העברי ואת המעשיוּת שבו.

הרב רצון ערוסי, יו"ר המכון, עוסק בנושאים הקשורים להלכות עמנו בתחום המנהג, ההלכה והמחשבה, והכול מתוך עיונים בפרשת השבוע. הרב דן בבעיות הלכתיות אקטואליות יש בהן כדי לתת מענה הלכתי לדפוסי חיינו המודרניים, באופן שיהיה ניתן לקיים אורח חיים יהודי דתי מודרני, וכן כדי לתת צביון למדינת ישראל, כמדינה יהודית מודרנית .

ענפי המחקר והספרים שהמכון עסק בהם בשנים עברו

א. מפעל משנה תורה להרמב"ם

המכון עוסק בעיקר בחקר משנת הרמב"ם, והנלווה לרמב"ם. במחקר זה עסק בעיקר הגר"י קאפח זצ"ל שהיה המומחה בדורנו למשנת הרמב"ם. המחקר המרכזי ביותר שלו היה הוצאת משנה תורה לרמב"ם, עפ"י כת"י עתיקים מתימן, ובצירוף פירושיו על הרמב"ם, ופירושים של חכמים ראשונים ואחרונים על הרמב"ם מליקוטים מכשלוש מאות מפרשים שונים, שאינם בהישג יד של כל אדם, עם הערות של הגר"י קאפח זצ"ל, גם לפירושים אלו. התשומה של המחקרים הנ"ל היא גדולה ביותר, משום שמשנתו של הרמב"ם היא מאוד מאוד מרכזית בעולם התורה, ובעולם המחקר התורני והיהודי והמחקר ההגותי. במחקר זה עסקו, עוסקים ויעסקו רבים. ואין ספק שפרסום מחקרי מכון מש"ה, שנעשים ע"י טובי החוקרים, היא תרומה חשובה ביותר, כי יש במחקרים אלו, קביעת הנוסח המדויק, וגם פירוש לדברי הרמב"ם, שהם טעונים ביאור, ואשר הם עניינים חשובים בהלכה ובהגות. מחקרים אלו הם חשובים לתרבות של עמנו משום שמשנת הרמב"ם מאז ומתמיד תופסת מקום מרכזי בתרבותנו הלאומית.

ב. קובצי פסקי הרמב"ם

אחד מתחומי המחקר במשנת הרמב"ם הוא בירור שיטתו ההלכתית של הרמב"ם, הלכה למעשה, במציאות חיינו המודרנית. כך לדוגמה, הוצאנו לאור את ספר משנת השמיטה, ע"י חוקר המכון הרב אשואל אביעד ובסיועו של הרב צפניה ערוסי. ספר זה הוא בירור וליבון פסקי הרמב"ם בענייני השמיטה מתוך התייחסות אקטואלית, וזאת עפ"י פירושיו והכרעותיו של הגר"י קאפח זצ"ל במשנת הרמב"ם.

ג. ספרי הגות יהודית עתיקת יומין בתרגומו של הר"י קאפח

כידוע, הר"י קאפח זצ"ל שהיה גדול המתרגמים לספרות היהודית שנכתבה בערבית קדומה. משום כך המכון שוקד להוציא לאור ספרים שתרגם וכתב להם מבואות והערות מאירות עיניים. הספרים הם: מסכת אבות להרמב"ם, ביאור מלאכת ההגיון להרמב"ם, רס"ג על איוב, רס"ג על משלי, רס"ג על תהלים, רס"ג על חמש מגילות, רס"ג על דניאל, הנבחר באמונות ובדעות לרס"ג, רס"ג על ספר יצירה, הכוזרי, חובות הלבבות, מדרש מאור האפלה, מחשבה ומוסר, מדרש הבאור, פירוש ספרי יהושע שופטים ושמואל א-ב.

ד. דיני ממונות

מטרה חשובה ביותר למכון היא חקר המשפט העברי. כידוע זהו ענף הלכתי יישומי, שנזנח, במדינת ישראל, והמחקר בו הוא חיוני כדי להכינו לשימוש בו, הלכה למעשה. ויש בזה חשיבות, לזהותה היהודית של מדינת ישראל. כי המדינה היא פועל יוצא של יישום דין. ומדינת ישראל כמדינה יהודית, אמורה להיות, וצריכה להיות, מדינה שמיישמת את הדין היהודי. ולכן כל מחקר יישומי במשפט העברי, הוא לברכה לחיינו הציבוריים במדינת ישראל. יש לציין שתשומת הלב במחקר זה הוא ההיבט היישומי, להבדיל ממחקרים אקדמיים במשפט העברי, שהם חשובים כשלעצמם.

המכון עוסק במחקריו של הרב רצון ערוסי בנושא דיני ממונות. הרב ערוסי, כידוע, מעודד הקמת בתי דין לממונות, כדי שמשפט התורה יהיה משפט מודרני הנוהג הלכה למעשה. משום כך במחקריו, "צדק צדק תרדוף" ח"א וח"ב, סוקר ומנתח פס"ד בנושאים שונים של המשפט העברי, כדי להראות את ייחודו של המשפט העברי ואת המעשיוּת שבו.

המכון הוציא לאור ספרי "שערי צדק" כרכים א-יא - לקט מאמרים מכנס דיני ממונות, ערוך ע"י הרב רצון ערוסי.

ה. שירת הר"ש שבזי ושאר משוררי תימן - תרגום, פירוש ומבואות - מאת רצון הלוי

כידוע בדיואן של יהודי תימן שרדו שירים רבים של עשרות משוררי יהדות תימן, ואשר במרכזם, שירתו של הרב שלום שבזי זצ"ל. וכן נלוו בהם שירים של משוררי ספרד שהגיעו לתימן.

רצון הלוי שהוא חבר המכון, כבר משחר קטנותו התמחה בשירה זו. והוא אסף מאות כת"י של שירים כאלה, אשר רבים מהם כתובים בערבית. רצון הלוי תרגם שירים אלו, כתב פירוש לשירים ומבואות גדולים לכל נושא ונושא.

ו. בנתיבות הרלב"ג ומדרשי חז"ל

אחד מחוקרי המכון הוא אהוד סליימאן, אשר מתמחה בתורת הרלב"ג. כידוע הרלב"ג הושפע בהשקפותיו ממשנתו של הרמב"ם, ולכן יש חשיבות לחקור את משנת הרלב"ג, משום גדולתו וייחודו של הרלב"ג ועל אחת כמה וכמה משום זיקתו להרמב"ם.

המכון הוציא את מחקרו הראשון של הרב אהוד סליימאן, את ספרו "במעגלי יושר" - מידות ודעות במעלות הרלב"ג ומדרשי חז"ל.

ז. עיונים בפרשות השבוע

המכון הוציא לאור את ספרי הרב רצון ערוסי: התורה וחזון הדורות, התורה והליכות עמנו כרך א וכרך ב - שעוסקים בקשר שבין פרשות השבוע וההפטרות. מסתמכים על מאות מדרשים ומפרשים, כולל הסכמות גדולי התורה. נושאים הקשורים להלכות עמנו בתחום המנהג, ההלכה והמחשבה, והכול מתוך עיונים בפרשת השבוע.

ח. עיונים בפרקי אבות

המכון הוציא לאור שירים ונושאי רקע על פרקי אבות מאת מאת המחבר - המשורר, ר' משה קודעי. "שירי אבות" הוא פירוש מיוחד לפרקי אבות. בספר חורז המחבר בפסוקי שירה בין הפילוסופיה והרקע ההיסטורי של התנאים הוגי דעות ובעלי המוסר והמידות של חז"ל, ו מנסה להוכיח בשיריו את הקשר בין מאמרו, משנתו ובין אורח חייו של התנא. בספר רבדים ועומקים שונים בפירוש השיר, המקשר בין הפירושים הקלסיים ובין הרקע ההיסטורי.

ט. יסודות בחינוך היהודי ובמשפחה היהודית

המכון הוציא לאור את ספריו של הרב זכריה תנעמי:

המשפחה בסערת התקופה - בספר זה מתחקה המחבר אחר שורשי המשבר, הכרסום וההתפוררות של התא המשפחתי הקדוש והמקורי. הוא מציג את הסערה הגדולה שאליה נקלעה המשפחה בישראל, עד שהיא נתונה בסכנה. המחבר טוען שרק חיי טוהר וצניעות ויסודות אמתיים של קדושת המשפחה לפי תורת ישראל יחזירו למשפחה את קדושתה. כי קדושת המשפחה בישראל, היא הסוד והיסוד לקדושת עמנו.

המשפחה ועולם החינוך - אחד הגוונים בחינוך הוא חלק המשפחה בעולם החינוך. המחבר טוען שחלקה של המשפחה הוא החלק המכריע. המחבר סוקר 4 תקופות בחיי הילד הקובעות את גורל חייו: תקופה טרום הוויה וטרום לידה, תקופת הינקות והילדות, תקופת ימי הנעורים ותקופת ההתבגרות. המחבר מביא סוגיות חינוכיות שבמרכזן עולמו הפנימי של הילד החל מהחינוך בשנותיו הראשונות.

י. תפארת עם ישראל

ספרו של הרב זכריה תנעמי דן בסוגיות תפארת ההוויה הישראלית, קדושת העצמיות היהודית וסגולות האלקיות בנשמתה של כנסת ישראל. בספר התמודדות עם שאלות יסוד של ההוויה הישראלית בעידן של טשטוש הייחוד ואבדן הזהות היהודית. הספר מכוון למאושרים בעצם היותם יהודים - שיעמיקו את שורשי הווייתם. הספר מכוון גם למתנכרים שזהותם היטשטשה - שיכירו את העצמיות שלהם ויתחברו לתפארת אומתנו.

יא. ליקוטי חיים

ליקט: מארי חיים בדיחי זצ"ל. בספר מבחר פסוקים מפרשיות השבוע, שעליהם ניתן מדרש או מדרשים שונים המתייחסים לאותם פסוקים, וכן ציון רעיון מרכזי המוצג במדרש.

כידוע, המנהג אצל יהודי תימן שבכל בית כנסת ובית מדרש יש רב בית הכנסת. הוא דורש לפני הציבור כל יום אחרי תפילת שחרית ואחרי תפילת ערבית, מטיף להם ומלמד לפניהם דברי הלכה ואגדה, מקרא ומשנה, מידות ומוסר. מגמתם בזה לתת חומר לעורר לב ציבור השומעים ולמשוך אותם לדברי תורה ואגדה.

בספר נכתבו מדרשים המתייחסים לכל פרשיות השבוע. מטרת מדרשים אלה להשריש את אהבת ה', לימוד התורה, ערכיה ומצוותיה, תרומה חשובה לעוסקים בהם, מחיה ומזון לנשמה. חכמה, בינה ויראת שמים יוסיפו בלב המעיין בהם.

יב. הקלטות בע"פ של הגר"י קאפח זצ"ל

הוצאו לאור דיסקים מההקלטות של דברי מורי קאפח זצ"ל מאת תלמידיו של הרב קאפח, לאגרות הרמב"ם ולהקדמה לפירוש המשניות להרמב"ם.

מטרות העמותה

 

  • לעסוק ולעודד תלמידי חכמים ומלומדים לחקור את משנת הרמב"ם על כל היבטיה.
  • לעודד ולסייע בהוצאת מחקרים שונים: משנת הרמב"ם, הלכה, הגות, מנהגי יהודי תימן מתוך השוואה עם מנהיגי העדות בישראל כולל תיעודם והפצתם לכלל עם ישראל.
  • לעודד, לסייע ולהוציא לאור פרסומים בכתב ובע"פ מחקרים ובירורים הקשורים למשנת הרמב"ם.
  • לעסוק בחקר המשפט העברי הלכה למעשה ויישומו בכל תחומי חיינו המודרניים.
תאריך: 
01/02/13 כ"א שבט התשע"ג
x

Audio Playlist