ישיבת ראש חודש בנושא: אשת חיל מי ימצא

במרכז קהילתי "מקור חיים" רח' בן שלום 25(פתח תקוה 111) נתניה

17:00 התכנסות ותפילת מנחה.
17:30 חיוב הנשים בתפילה בכל יום - הרב שמעון עוזרי יצ"ו, אלעד
18:15 לימוד תורה לנשים - ר' אלי נגר יצ"ו,ראש העין
ר' אלי נגר יצ"ו,ראש העין.
19:30 יסוד הצמאון בנפש - הרב זכריה תנעמי יצ"ו, רב בית הכנסת "חזון יחזקאל" רחובות .

אולם ממוזג, עזרת נשים פתוחה, כבוד קל
* דמי השתתפות 10 ₪.

x

Audio Playlist