הכנס למורשת הרב יוסף והרבנית ברכה קאפח התשע"ט

יום העיון  השנתי למורשתו של מו"ר הרב יוסף קאפח זצ"ל יערך בתאריך י"ט תמוז 22.7.

 

x

Audio Playlist