שלושים לפטירתו של הרה''ג יוסף קאפח זצ''ל בישיבת מרכז הרב

באדיבות טוב צדוק

קטעי וידאו נדירים שנשלחו אל מערכת האתר באדיבות ר' טוב צדוק יצ"ו.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪