שלושים לפטירתו של הרה''ג יוסף קאפח זצ''ל בישיבת מרכז הרב

באדיבות טוב צדוק

קטעי וידאו נדירים שנשלחו אל מערכת האתר באדיבות ר' טוב צדוק יצ"ו.

תאריך: 
30/08/12 י"א אלול התשע"ב
x

Audio Playlist