דילוג לתוכן העיקרי

הכנס למורשת הרב יוסף והרבנית ברכה קאפח התשע''ו הרב שלמה שפר יצ''ו