השקת ספר טל חיים תשובות הרב יוסף קאפח לשאלותיו של הרב שמואל טל

לסקירה על הספר כנסו- http://net-sah.org/product/26088
לסקירה כנסו http://net-sah.org/video/26120

הרב ערוסי המשיך ועמד על מידת בקשת האמת של הרב קאפח, וההתמודדות עם מורכבויות שהיא מייצרת, כמו למשל המתיחות בין הרצון לקיים את ההלכה כמאמרה ובין המנהג המקובל, במצב שבו הציבור נוהג אחרת. הרב ערוסי הדגיש כי מדובר בהתמודדות של אמת מול אמת, ולא בפשרנות – שהרי גם הצורך להתחשב במנהג המקובל הוא רצון התורה.

הוא הוסיף והראה כי הרמב"ם מבחין בין מצב של אנשים שאין להם ידע בסיסי ביהדות, שאין לנהוג בפניהם מנהגים שייראו להם מוזרים, ובין אנשים שמכירים את התורה ובכל זאת טועים בעניין מסוים, שעליהם לא נאמרה מגבלה זו. ועוד הראה כי באופן מפתיע, בכמה עניינים הרב קאפח לא נמנע מהליכה בדרך שאינה בדיוק דרכו של הרמב"ם, כאשר בקשת האמת הובילה אותו לכך, ובכלל זה עמדתו של הרב קאפח שלאור גילויי המדע יש איסור תורה בהריגת כינה בשבת, בשונה מדעת הרמב"ם שהתיר זאת.

מתי לומר את האמת ומתי לשתוק?

אחרון הדוברים היה הרב טל, שביקש בכמה דקות לתת נוסחה – מתי צריך לומר את האמת ללא משוא פנים ולקיים 'לא תגורו מפני איש', ומתי צריך להיזהר מאמירת דבר שלא יתקבל בלב השומעים. והרי תמצית הדברים:

המקור לכך שאין לומר 'דבר שאינו נשמע' הוא הפסוק בספר משלי: "אל תוכח לץ פן ישנאך", וממנו נגזרת גם הנוסחה המאזנת שמאפשרת מצד אחד להיות עצמאי ובלתי תלוי ומצד שני להיות מעורב עם הבריות ולהימנע מאמירת דברים שלא במקומם: "אם הקב"ה נותן לי איזה אמת, אני חייב לומר אותה. אני כמובן חייב לברר במתינות, אבל אחרי שביררתי כפי דעתי, אני חייב לומר את הדבר הזה. כרב, כדיין, כתלמיד, כמחבר ספרים. הקב"ה לא נתן לך את האמת סתם, אלא כדי שתוציא אותה לאור. לעומת זאת, יש שאלה האם ומתי ואיך להוכיח אנשים אחרים על התנהגותם, ושם צריך זהירות גדולה והרבה שיקול דעת."

'מדובר בצדדים שונים של אותה מטבע'

הרב הראל דביר, מעורכי הספר החדש, מסכם את הערב: "הצורך באחדות הוא ממש צורך קיומי היום. בכל המגזרים והחוגים מדברים על כך שמוכרחים למוסס את המחיצות המיותרות שמפרידות בינינו, ולהתאחד סביב ערכי היסוד שרובם הגדול משותפים לכולנו. אבל בשביל זה צריך הרבה ענווה ומוכנות לוותר ולהשתנות. ככל שאדם מסור יותר לבקשת האמת, הוא נעשה יותר עניו ופחות מרוכז בעצמו. ולכן בעומק, לא רק שבקשת האמת אינה סותרת לשלום, אלא מדובר בצדדים שונים של אותה מטבע".

תגיות: 
תאריך: 
17/10/17 כ"ו תשרי התשע"ח
x

Audio Playlist