הרב שמעון עוזירי - ליל הסדר כהלכה

במסגרת ישיבת ראש חודש ניסן ה'תשע"ח.
נושא: שואלין ודורשין בהלכות הפסח.
מרכז קהילתי "מקור חיים", נתניה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪