מי שכף ידו נתונה בגבס, כיצד יצא י"ח נטילת ארבעת המינים?

האמנם יש גדרי חציצה במצוות נטילת ארבעת המינים, והאם הגבס על היד אכן חוצצת?

מהם השיקולים לפסול קיום מצווה של נטילת ארבעת המינים בנסיבות שאין מגע ישיר בין יד האדם למצווה?

האם יש להסיר טבעות מהיד או לחלוץ תפילין של יד, לנוהגים להניח תפילין בחוה"מ, ע"מ שלא יחצצו בנטילת הלולב?

עליך להרשם לאתר על מנת להוריד קבצים.

להרשמה | להתחברות

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪