נקטם ראשו

לרב שלום. מדוע השו"ע (סי' תרמ"ה, או"ח) לא פסק גמ' מפורשת (סוכה, לב' א') בשם ריב"ל, שלולב שניטלה התיומת, פסול? אודה לרב אם יענה לי במהרה, תודה רבה.

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

גם מרן וגם הרמב"ם פסקו להלכה כדאיכא דאמרי בשם ריב"ל, שאם נחלקה התיומת, דינה כניטלה, ופסול. כך שמרן פסק להלכה את אותה סוגיא. אולם אני בדעה שניטלה התיומת פסול מדין חסרון ופסול. ולכן אם נפסק רוב עלה אחד, ולא משנה אם האמצעי או עלה אחר בתוך ארבעה טפחים בשידרה מלמעלה למטה, פסול.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪