מזוזה במרפסת/ מרפסת שירות

האם יש לקבוע מזוזה בכניסה או ביציאה למרפסת (אם בכלל)?
כנ``ל במרפסת שירות היוצאת מהמטבח?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

א. אם המרפסת היא סגורה ומקורה, ואם יש בה שיעור ארבע אמות על ארבע אמות, הרי דינה כחדר לפנים מחדר, ויש לקבוע מזוזה, בימין הנכנס אליה.
ב. כנ"ל לגבי מרפסת שירות היוצאת מן המטבח, אם היא סגורה ומקורה, ואם יש בה שיעור, ארבע אמות על ארבע אמות, יש לקבוע מזוזה בימין הנכנס מן המטבח אליה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪