סעודת מצוה של ברית מילה

אם ברית מילה נעשית במקום אליו מגיעים רבים ומוצע להם כיבוד קל, ועושים בהמשך היום סעודה של ממש לחוג המשפחה המצומצם ומכריזים עליה כסעודת מצוה של הברית, האם היא אכן תוכל להיחשב ככזאת?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

כל סעודה שאדם מקיים לכבוד קיום מצוות הברית, או כהודאה לה', על הלידה ועל בריאות היולדת, ועל הוולד, היא סעודת מצווה, גם אם אינה סמוכה מיידית לברית, אלא מתקיימת כשעה או שעתיים אחרי הברית, במקום אחר, בשביל שיקולים שונים שיש לבעל הסעודה, ובלבד שהכל ייעשה לשם שמים ובקדושה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪