ספרים לילד בן 12 חילוני, על מנת לקרבו לדת

האם הספר "מסילת ישרים" ראוי להציג לילד חילוני בן 12 על מנת "לפקוח את עיניו"

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

תלוי ברמתו השכלית, ובמושגי היסוד שיש לו. אני מסופק אם גם תלמיד בבי"ס דתי בגיל זה, ברמה הממוצעת שיש כיום, אם ראוי לספר חשוב זה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪