דברי אגדה

האם אפשר לפסוק הלכה למעשה מדברי אגדה?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

בדרך כלל - לא. אבל יש ומדברי אגדה אנו לומדים על מציאות הלכתית שהייתה, אבל ענין זה דורש זהירות וידע רב.
זאת ועוד, צריך להיות בעל ידע כדי לקבוע מהי אגדה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪