חיוב מזוזה לחדר כביסה

שלום לכת"ר,
מה דין דלת חיצונית של חדר כביסה במקרה ומחדר הכביסה יש כניסה לבית הכסא ומבית הכסא אל הבית? האם דלת חיצונית זו שדרכה מוציאים ומכניסים את הכביסה, תתחייב במזוזה משום הבית, או שתפטר מן המזוזה כיוון שמובילה לחדר כביסה ולשירותים?
ברוך תהיה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

לא כל חדר כביסה חייב במזוזה, גם אם יש בו שיעור של ארבע אמות על ארבע אמות, כי אם משתמשים בו רק להפעלת מכונת כביסה, אינו חייב במזוזה. כמו מחסן כלים או מחסן עצים, שאינו חייב במזוזה, אם רק מכניסים ומוציאים כלים, או עצים מאותו מחסן.

ורק אם יש בחדר הכביסה או במחסן שיעור כנ"ל, וגם משתמשים בו לשימושים שונים של האדם, כגון חדר שבו הנשים מתלבשות או מתקשטות, או אדם עובד באותו מחסן וכיו"ב, אז ורק אז חייבים לקבוע מזוזה בפתח של אותו חדר כביסה או מחסן, גם אם הוא מביא אל חדר חדר שירותים, שהרי חדר שינה בימינו יש בו חדר מקלחת ושירותים, וחדר שינה כזה מביא לחדר שירותים, ובכל זאת יש חיוב לקבוע מזוזה בחדר שינה כזה, כי חדר השירותים אינו העיקר, אלא העיקר הוא חדר השינה, אלא שנספח לו חדר שירותים.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪