קדיש

שלום
1.האם לישב או להישאר עומד בקדיש

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

מנהגנו שאנו יושבים בעת אמירת הקדיש.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪