נשיאת נשק בשבת

לכבוד הרב רצון ערוסי שלום רב.
1.חייל שחוזר הביתה לשבת עם הנשק, האם מותר לו לטלטל אותו בשבת?(כאשר הוא לא בתפקידו)
2.וכן במקרה שאסור לחייל להשאיר את הנשק לבד בבית לפי פקודות הצבא,האם במקרה כזה יותר לו לטלטל את הנשק?
ראיתי את התשובה שבימינו עקב הסכנה הרבה הרב התיר. אולם במצב אידיאלי במהרה בימינו, שאין סכנה תמידית, האם יהיה מותר?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

1-2. מבחינה עקרונית - אסור, אלא יניחנו מע"ש בכספת עד למוצאי שבת.

אבל אם מבחינה צבאית אסור לעשות כן, הרי ניתן להתיר לו להיות עם נשק בשבת, בגלל שיש בעוונותינו המרובים טרוריסטים, מחבלים שפלים שפועלים בפתע פתאום בכל מקום, ובמיוחד במקומות שיש רבים, וחייל חמוש, משמש בפועל כמאבטח.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪